CPA markkinointi tutuksi

Toimintakohtaiset kustannukset (CPA)

CPA markkinointi on hinnoittelumalli, jossa markkinoijat maksavat mainosverkostoille tai medialähteille siitä, että käyttäjä tekee tietyn toiminnon (kuten suorittaa ostoksen tai rekisteröinnin) sovelluksen sisällä sen jälkeen, kun hän on tutustunut mainokseen. Se lasketaan jakamalla mainoskustannukset tehtyjen toimien määrällä.

Mikä on toimintokohtainen kustannus?

CPA eli cost per action on mobiilimainonnassa käytetty hinnoittelumalli, jossa markkinoijat maksavat medialähteille, kun käyttäjä tekee tietyn toiminnon sovelluksen sisällä.

Kyseinen toiminta voi olla mikä tahansa sovelluksen sisäinen tapahtuma – esimerkiksi rekisteröinti, opetusohjelman loppuunsaattaminen tai osto – jonka tietty lähde on aiheuttanut. Hinta, jonka mainostaja maksaa toiminnon suorittamisesta, on alussa vahvistettu.

CPA:n seuranta on hyvä tapa mitata tietyn kampanjan tai medialähteen tehokkuutta.

Miksi CPA on tärkeä?

CPA:sta on tullut yhä tärkeämpi osa mobiilimarkkinoijan työkalupakkia. Sen tärkein vetovoimatekijä on se, että se on puhdas suorituskykymalli, jonka avulla markkinoijat voivat maksaa vain siitä, mitä he todella haluavat, eivätkä tuhlaa budjettia passiivisiin näkymiin, jotka eivät konvertoi.

Se on myös loistava attribuution kannalta, sillä voit nähdä selvästi, mitkä lähteet johtavat suoraan arvokkaisiin toimiin, mikä auttaa tekemään tietoon perustuvia kampanjapäätöksiä myöhemmin.

Kun seuraat kampanjasi KPI-mittareita (Key Performance Indicators), CPA on arvokas, koska se valaisee syvemmälle suppiloon kuin katseluihin tai klikkauksiin liittyvät mittarit. Tässä vaiheessa olet jo saanut käyttäjät asentamaan sovelluksesi – suuri kysymys on, käyttävätkö he sovellusta tavalla, joka tuottaa tuloja?

CPA hyödyttää medialähteitä, sillä se houkuttelee tehokkaita markkinoijia, jotka haluavat tietää, mihin jokainen sentti menee.

Tässä mallissa riski on kuitenkin suurelta osin medialähteellä tai mainosverkostolla, sillä niiden on maksettava mainostilasta etukäteen, ennen kuin konversiot tuovat rahaa mainostajalle. Tästä syystä CPA-mallia tarjotaan harvemmin kuin muita hinnoittelumalleja.

CPA vs. muut KPI:t

CPA:lla on yhtäläisyyksiä muiden mobiilimarkkinointimallien kanssa, joita käytetään eri kohdissa suppiloa. Puretaanpa joitakin lyhenteitä:

CPA vs. eCPA

eCPA eli effective cost per action on samankaltainen kuin CPA, mutta tarjoaa laajemman katsauksen tietyn mainosverkon suorituskykyyn. eCPA sisältää kaikki kampanjan CPA:t, joita haluat mitata, ja antaa kokonaiskuvan mainoskustannuksista kyseisessä medialähteessä ajan mittaan.

Se lasketaan jakamalla kyseisestä verkostosta aiheutuneet kokonaiskustannukset määritettyjen toimien kokonaismäärällä tietyllä ajanjaksolla.

CPA vs. CPM

CPM on lyhenne sanoista cost per mille, eli hinta, jonka markkinoija maksaa mainosverkostolle tuhannesta mainoksensa näyttökerrasta. Tämä on hyödyllistä kampanjoiden skaalaamisessa ja brändin tunnettuuden mittaamisessa, mutta se ei johda kannattavuuteen kuten CPA.

CPA vs. CPC

CPC:ssä eli kustannuksessa per klikkaus mainostajat maksavat, kun käyttäjä klikkaa tiettyä mainosta. Tämä on askel ylöspäin näyttökertoihin verrattuna, sillä se osoittaa aitoa sitoutumista mainokseen, mutta ei silti takaa rahan saamista. Yleisö saattaa kiinnostua tarpeeksi käydäkseen kotisivullasi tai sovelluskauppasi sivulla, mutta ei mene sen pidemmälle.

CPA vs. CPIKun tavoitteesi on käyttäjähankinta, CPI on oikea mittari: mainostajana maksat vain silloin, kun mainoksesi johtaa suoraan sovelluksen asennukseen. On kuitenkin todennäköistä, että vain pieni osa asentajista tuottaa tuloja mainosten tai ostojen kautta. Siksi CPA-mittari näyttää asennuksen lisäksi, miten käyttäjät käyttäytyvät sovelluksen sisällä.

Toimintokohtaisen kustannuksen laskeminen – CPA-kaava

Voit laskea CPA:n seuraavan kaavan avulla:CPA = mainonnan kokonaiskustannukset ajanjaksolla X / haluttujen toimien määrä ajanjaksolla X.

Oletetaan, että freemium-kuntosovelluksesi tarjoaa joitakin perusharjoituksia ilmaiseksi ja mahdollisuuden ostaa kuukausitilaus räätälöityjä harjoitussuunnitelmia varten. Kannustaaksesi ilmaiskäyttäjiä päivittämään maksulliseen jäsenyyteen tarjoat heille seitsemän päivän kokeilujakson tilauksesta: tavoitteena on, että he syöttävät rekisteröintitietonsa.

Jos käytät 1000 dollaria kokeilujakson mainontaan ja 200 ihmistä rekisteröityy, CPA:si on:$1000 / 200 = $5

Mikä on hyvä CPA?

Hyvälle CPA:lle ei ole olemassa tiettyä lukua – se riippuu paljon liiketoiminnastasi ja kampanjasi tavoitteista. Sinun on muistettava, että toiminnan on oltava kustannusten arvoinen.

Esimerkiksi sisältöpainotteisessa maailmassamme sosiaalisen median jakamiset ovat suosittuja tavoitteita. Jos käyttäjä jakaa sisältösi tietyn mainoksen ansiosta, maksat siitä – mutta jakaminen itsessään ei tuo tuloja. Sinun on selvitettävä sen oma arvo tunnettuuden lisäämisessä tai asennusten edistämisessä.

Siksi CPA:ta kannattaa tarkastella yhdessä monetarisoinnin tunnuslukujen, kuten elinkaariarvon ja ARPU:n, kanssa, jotta voit varmistaa, että asiakkaat, joita pyrit hankkimaan ja sitouttamaan, ovat todella kannattavia.

Miten voit alentaa CPA:ta?

Olemme nähneet, ettei ”oikeaa” CPA:ta ole olemassa, mutta toivottavasti olet ymmärtänyt, että alhaisempi on parempi. Tämä malli voi olla suhteellisen kallis, joten tässä on viisi tapaa laskea CPA:ta ja estää sitä syömästä koko markkinointibudjettia.

Tavoita oikea yleisöKun segmentoit yleisösi huolellisesti ja tarjoat jotain, joka todella tuo heille lisäarvoa, saavutat todennäköisemmin konversioita. Ja mitä useampia toimia he tekevät, sitä alhaisemmat ovat kunkin toimen kustannukset

Paranna luovuutta

Muista kiinnittää käyttäjien huomio ja sisällyttää selkeä toimintakutsu (CTA), jotta he eivät erehdy siitä, mitä haluat heidän tekevän ja miksi he hyötyvät. Jos esimerkiksi haluat, että ihmiset tilaavat meditaatiosovelluksesi, CTA-kutsu voisi olla esimerkiksi ”Tunne olosi rauhallisemmaksi tänään” sen sijaan, että se olisi yleinen ”Rekisteröidy nyt”.

Nosta mainoksesi laatupistemäärääTutustu syvällisemmin maksettuihin hakukampanjoihisi varmistaaksesi, että hakutuloksesi ovat mahdollisimman relevantteja yleisöllesi. Tarkista, että käytät merkityksellisimpiä avainsanoja, jätät negatiiviset avainsanat pois ja sovitat mainosviestit yhteen sovelluskokemuksesi kanssa, jotta voit houkutella mahdollisimman laadukkaita käyttäjiä.

Valitse tavoitteesi viisaasti

CPA:n kauneus on siinä, että hallitset A-kohtaa – toiminta voi olla mitä tahansa haluat. Tee siitä siis tärkeä. Strategian korkeiden kustannusten vuoksi jotkut brändit varaavat sen tuloja tuottaviin toimiin ja keskittyvät myyntikampanjoihin tietoisuuden tai tiedonkeruun sijaan.

Suojaudu petoksilta

CPA-petoksessa rikolliset väärentävät sovelluksen sisäistä toimintaa, jotta he saavat maksun mainostajalta. Investoimalla mobiilimainoskampanjoidesi kattavaan petostentorjuntaratkaisuun.

CPA ja mobiiliekosysteemi

Koska CPA:n kustannukset ovat korkeammat ja saatavuus heikompi, useimmat markkinoijat toimivat yleensä CPC- tai CPI-periaatteella. eCPA:ta kannattaa kuitenkin aina seurata, jotta kampanjat ja mainosverkot voidaan kohdistaa kannattavimpiin käyttäjiin.

Vaikka CPA ei ehkä sovi kaikille, se ohjaa sekä suorituskykyyn pyrkiviä markkinoijia että medialähteitä keskittymään käyttäjien laatuun ja tuottamaan kestävämpiä tuloksia pitkällä aikavälillä.