Juuri ajoissa (JIT)

Mitä tarkoittaa JIT JOT?

JIT (Just-in-Time) ja JOT (Just-on-Time) ovat kaksi erilaista tuotantostrategiaa, joita käytetään yrityksissä. JIT:n tarkoituksena on minimoida varastoinnin tarve ja tuottaa tuotteita vain silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä tarkoittaa, että tuotteita tuotetaan vasta, kun ne ovat tarpeen, mikä vähentää yrityksen tarvetta pitää suuria varastoja. JOT:n tarkoituksena on tuottaa tuotteita juuri oikeaan aikaan ja oikeassa määrin. Tämä tarkoittaa, että tuotteita tuotetaan juuri sopivassa määrin ja juuri oikeaan aikaan, jotta voidaan välttää ylimääräisten tuotteiden tuottamisen ja varastoinnin tarve.

Mitä tarkoittaa Imuohjaus?

Imuohjaus on tekniikka, jota käytetään ohjaamaan ja säätelemään moottorin tai muun laitteen toimintaa. Se perustuu imukäyrän avulla saatuihin tietoihin, jotka voidaan käyttää ohjaamaan moottorin nopeutta, voimaa ja suuntaa. Imuohjauksessa käytetään usein erilaisia antureita, kuten paine- ja lämpötilaantureita, jotka antavat tietoa moottorin toiminnasta. Imuohjauksen avulla voidaan myös säätää moottorin kierroslukua ja vääntömomenttia. Imuohjauksen avulla voidaan myös säätää moottorin kulutusta ja päästöjä.