Kiddie-vero

Mistä tuloista ei tarvitse maksaa veroja?

Suomessa on olemassa useita erilaisia tuloja, joista ei tarvitse maksaa veroja. Näitä ovat esimerkiksi palkkatulot, eläkkeet, sosiaaliturvaetuudet ja työttömyyskorvaukset. Myös osinkotulot, jotka saadaan osakkeista, eivät yleensä ole veronalaista tuloa. Lisäksi monet lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset ovat verovapaita.

Valtion ja kuntien myöntämät avustukset ja tuet ovat yleensä verovapaita. Samoin verovapaata on useimmat palkinnot, kuten urheilupalkinnot ja kilpailupalkinnot. Myös perintö- ja lahjaverot ovat verovapaita.

Lisäksi verovapaita ovat kaikki tulot, jotka saadaan ulkomailta, kuten ulkomaiset palkat ja eläkkeet. Ulkomaiset osinkot ja muut tulot ovat myös verovapaita, jos ne ovat saatu EU-maasta tai ETA-maasta.