Lahjus

Onko lahjonta rikos?

Kyllä, lahjonta on rikos. Lahjonta tarkoittaa yleensä sitä, että henkilö antaa jonkun toisen henkilön hyväksi tai eduksi jotain, kuten rahaa, palveluja tai etuja, jotta saisi jotain vastineeksi. Tämä voi olla esimerkiksi pääsy virkaan tai jonkinlainen etuoikeus. Lahjonta on laissa säädetty rikokseksi ja se voidaan tuomita vakavana rikoksena. Se voi johtaa sakkoihin, vankeusrangaistukseen tai molempiin.

Mikä lasketaan lahjukseksi?

Lahjukseksi lasketaan kaikki sellaiset esineet ja palvelut, joita annetaan toiselle henkilölle ilman korvausta. Lahjat voivat olla materiaalisia tai aineettomia. Materiaaliset lahjat voivat olla esimerkiksi rahaa, tavaroita, asuntoja tai muita omaisuuseriä. Aineettomat lahjat voivat olla esimerkiksi palveluja, kuten kuljetuspalveluja, ruoanlaittopalveluja tai muuta apua. Lahjojen antamiseen liittyy usein vapaaehtoisuus ja hyväntahtoisuus. Lahjat voivat olla myös symbolisia, kuten kukkia tai kortteja. Lahjojen antaminen on yleensä tapa osoittaa arvostusta ja kiitollisuutta.