Laaja tulos

Laaja tulos tarkoittaa yrityksen kokonaistulosta, joka sisältää kaikki sen tuotot ja menot. Se on yleensä laskettu vuosittain ja se antaa kuvan siitä, miten hyvin yritys toimii taloudellisesti.

Mitä tuloslaskelma mittaa ja mitä se ei mittää?

Tuloslaskelma mittaa yrityksen liiketoiminnan tuottaman tuloksen. Se kertoo, kuinka paljon yritys on voittanut tai hävinnyt kauden aikana. Tuloslaskelma ei mittaa yrityksen arvoa tai sen omaisuutta. Esimerkiksi, vaikka yritys olisi voittanut suuren summan rahaa, se ei välttämättä ole arvokas, jos sillä ei ole omaisuutta tai varoja. Toisaalta, vaikka yritys olisi menettänyt rahaa, se voi silti olla arvokas, jos sillä on suuri omaisuus tai varat.

Onko tilikauden tulos sama kuin voitto?

Ei, tilikauden tulos ei ole sama kuin voitto. Tilikauden tulos on yrityksen kokonaistulos, joka sisältää sekä voitot että tappiot. Voitto taas on yrityksen nettotulos eli se, mitä yritys jää kassaan tilikauden jälkeen.

Esimerkiksi, jos yritys tekee liikevaihtoa 100 000 euroa ja sen kulut ovat 90 000 euroa, sen tilikauden tulos on 10 000 euroa (100 000 – 90 000). Jos yritys maksaa veroja 2 000 euroa, sen voitto on 8 000 euroa (10 000 – 2 000).

Mitä ajanjaksoa tuloslaskelma kuvaa?

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen taloudellista tilannetta tietyn ajanjakson aikana. Yleensä tuloslaskelma kattaa yhden tilikauden, joka voi olla esimerkiksi vuosi, puolivuosi tai neljännesvuosi. Tuloslaskelma sisältää yrityksen tuotot ja kulut sekä muut tulot ja menot, jotka on laskettu tietyn ajanjakson aikana. Tuloslaskelmasta voidaan nähdä, kuinka paljon yritys on saanut tuottoja ja kuinka paljon se on menettänyt kuluissa. Tuloslaskelmasta voidaan myös nähdä, kuinka paljon yritys on voittoa tai tappiota tehnyt tietyn ajanjakson aikana.

Mitä tase ei mittää?

Tase ei mittaa yrityksen arvoa tai menestystä. Tase on kirjanpitoasiakirja, joka kuvaa yrityksen taloudellista tilannetta tietynä ajankohtana. Se sisältää sekä omaisuuden että velkojen ja omistajien pääomien luettelot. Tase ei kerro, kuinka hyvin yritys toimii, kuinka paljon se tuottaa voittoa tai kuinka hyvin se palvelee asiakkaitaan. Esimerkiksi yritys voi olla hyvin suosittu ja tuottaa paljon voittoa, mutta sillä voi olla huono tase, jos se on velkaantunut. Toisaalta yritys voi olla vähän tunnettu ja tuottaa vähän voittoa, mutta sillä voi olla hyvä tase, jos se on vähän velkaantunut.