Liikearvo

Mikä on liikearvo?

Liikearvo on taloudellinen käsite, joka viittaa yrityksen omaisuuteen, joka ei ole kirjattu taseeseen. Liikearvo on arvioitu yrityksen omaisuudesta, joka on saatu yrityksen liiketoiminnan tuloksista ja sen aikaansaamasta hyödystä. Se voi sisältää esimerkiksi yrityksen brändin, tuotemerkit, patentit, tekijänoikeudet, asiakassuhteet, verkostot ja muut intellektuaalisen omaisuuden elementit. Liikearvo on erityisen tärkeää yritysten arvonmäärityksessä, koska se antaa yrityksille mahdollisuuden arvioida yrityksen arvoa ja siten auttaa heitä päättämään, milloin ja miten yritys voidaan myydä tai hankkia.

Onko Liikearvo käyttöomaisuutta?

Liikearvo ei ole käyttöomaisuutta. Liikearvo on yrityksen arvonlisäys, joka syntyy yrityksen tuotteista, palveluista, maineesta ja muista ominaisuuksista. Se on yrityksen intellektuaalista omaisuutta, joka ei ole fyysinen tai taloudellinen. Liikearvo voi sisältää esimerkiksi yrityksen brändin, patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja muut immateriaaliset omaisuuserät. Liikearvo on yrityksen arvoa, jota ei voida mitata rahassa. Yrityksen liikearvo voi vaihdella ajan myötä ja se voi olla vaikea arvioida.