Maksutasetta

Mistä maksutase koostuu?

Maksutase koostuu veroista ja muista maksuista, jotka yritykset ja yksityishenkilöt maksavat valtiolle. Verot ovat pääasiallinen osa maksutasetta, ja ne voivat sisältää tuloveron, arvonlisäveron, kiinteistöveron, kunnallisveron ja muut verot. Muut maksut voivat sisältää lupamaksuja, tullimaksuja, patenttimaksuja ja muita maksuja, joita valtio kerää erilaisista palveluista ja tuotteista. Maksutasetta voidaan myös kutsua verojärjestelmäksi, koska se on järjestelmä, joka määrittelee, mitkä verot ja maksut yritykset ja yksityishenkilöt maksavat valtiolle.

Kuka vastaa nykyään maksutase tilastoinnista?

Maksutase tilastoinnista vastaa nykyään Tilastokeskus. Tilastokeskus on Suomen valtion virasto, joka kerää, analysoi ja julkaisee tietoja Suomen taloudesta ja yhteiskunnasta. Maksutaseen kuuluvat kaikki valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä yksityisten yritysten ja yhteisöjen maksut ja velat. Tilastokeskuksen tehtävänä on kerätä ja raportoida tietoja, jotka kuvaavat maksutasetta ja sen kehitystä. Tiedot ovat tarpeen, jotta voidaan arvioida ja seurata taloudellista tilannetta ja suhdetta eri toimijoiden välillä.

Miten vaihtotase lasketaan?

Vaihtotase lasketaan yhdistämällä kansainväliset omaisuuserät ja velat. Vaihtotaseen sisältyy ulkomaanvaluutan kassavarat, ulkomaanvaluutan saamiset ja velat, sekä muut ulkomaanvaluutan omaisuuserät ja velat.

Kassavarat ja saamiset lasketaan yhteen ja vähennetään veloista. Tämä antaa kokonaissumman, joka on vaihtotase.

Vaihtotase voidaan laskea myös käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Vaihtotase = Ulkomaanvaluutan kassavarat + Ulkomaanvaluutan saamiset – Ulkomaanvaluutan velat

Vaihtotase voi olla positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen vaihtotase tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän ulkomaanvaluutan omaisuuseriä kuin velkoja. Negatiivinen vaihtotase tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän ulkomaanvaluutan velkoja kuin omaisuuseriä.

Miten alijäämä rahoitetaan?

Alijäämän rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja. Yksi tapa on käyttää säästöjä, jotka on kerätty aiemmin. Toinen tapa on lainata rahaa, esimerkiksi pankista tai muulta luotonantajalta. Kolmas tapa on saada lisärahoitusta ulkoisilta lähteiltä, kuten yrityksiltä, julkisilta hankkeilta tai järjestöiltä. Neljäs tapa on myös veronkorotukset, jotka voivat auttaa tuomaan lisää rahaa alijäämän rahoittamiseen. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, alijäämä voidaan rahoittaa leikkaamalla menoja ja/tai lisäämällä tulojen määrää.