Pääomasijoitus – määritelmä, erityispiirteet ja heikkoudet

Mitä tarkoittaa pääomasijoitus?

Pääomainvestoinnit ovat fyysisen omaisuuden hankkimista yrityksen pitkän aikavälin liiketoimintapäämäärien ja -tavoitteiden edistämiseksi. Kiinteistöt, tuotantolaitokset ja koneet kuuluvat omaisuuseriin, joita hankitaan pääomasijoituksina.

Pääoma voi olla peräisin monista eri lähteistä perinteisistä pankkilainoista pääomasijoituksiin.

Miten pääomasijoittaminen toimii

Pääomasijoittaminen on laaja termi, joka voidaan määritellä kahdella eri tavalla:

  • Yksityishenkilö, riskipääomaryhmä tai rahoituslaitos voi tehdä pääomasijoituksen yritykseen. Raha voidaan antaa lainana tai osuutena voitoista myöhemmin. Tässä merkityksessä pääoma tarkoittaa rahaa.
  • Yrityksen johto voi tehdä yritykseen pääomasijoituksen. He ostavat pitkäaikaista omaisuutta, kuten laitteita, jotka auttavat yritystä toimimaan tehokkaammin tai kasvamaan nopeammin. Tässä merkityksessä pääoma tarkoittaa fyysistä omaisuutta.

Kummassakin tapauksessa pääomasijoituksiin tarvittavan rahan on tultava jostain. Uusi yritys voi hakea pääomasijoitusta mistä tahansa lähteestä, kuten pääomasijoitusyhtiöiltä, enkelisijoittajilta tai perinteisiltä rahoituslaitoksilta. Kun uusi yritys menee pörssiin, se hankkii pääomasijoituksia laajamittaisesti monilta sijoittajilta.

Vakiintunut yritys saattaa tehdä pääomasijoituksen omilla kassavaroillaan tai hakea lainaa pankista. Se saattaa laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja tai osakkeita pääomasijoituksen rahoittamiseksi.

Pääomasijoituksen vähimmäis- tai enimmäismäärää ei ole määritelty. Se voi vaihdella alle 100 000 euron siemenrahoituksesta käynnistysvaiheessa satoihin miljooniin euroihin, kun kyseessä ovat massiiviset hankkeet, joita yritykset toteuttavat pääomavaltaisilla aloilla, kuten kaivostoiminnassa, yleishyödyllisissä laitoksissa ja infrastruktuurissa.

Pääomasijoitusten on tarkoitus hyödyttää yritystä pitkällä aikavälillä, mutta niillä voi kuitenkin olla lyhyen aikavälin haittoja.

Pääomasijoitusten erityispiirteet

Yrityksen päätös tehdä pääomasijoitus on pitkän aikavälin kasvustrategia. Yritys suunnittelee ja toteuttaa pääomasijoituksia varmistaakseen tulevan kasvun.

Pääomasijoitukset tehdään yleensä toimintakapasiteetin lisäämiseksi, suuremman markkinaosuuden saamiseksi ja tulojen lisäämiseksi. Yritys voi tehdä pääomasijoituksen pääomaosuutena toisen yrityksen täydentävään toimintaan samassa tarkoituksessa.

Pääomasijoitusten heikkoudet

Pääomasijoitusten ensisijainen vaihtoehto on aina yrityksen oma operatiivinen kassavirta, mutta se ei välttämättä riitä kattamaan ennakoituja kustannuksia. On todennäköisempää, että yritys turvautuu ulkopuoliseen rahoitukseen.

Pääomasijoittamisen on tarkoitus hyödyttää yritystä pitkällä aikavälillä, mutta sillä voi kuitenkin olla lyhyellä aikavälillä haittoja:

  • Intensiiviset, jatkuvat pääomainvestoinnit vähentävät yleensä tuloskasvua lyhyellä aikavälillä, mikä harvoin miellytää pörssiyhtiön osakkeenomistajia.
  • Lisäosakkeiden liikkeeseenlasku, joka on usein julkisten osakeyhtiöiden rahoitusvaihtoehto, pienentää ulkona olevien osakkeiden arvoa. Nykyiset osakkeenomistajat eivät yleensä pidä siitä, että heidän osuutensa yrityksestä on pienentynyt.
  • Osakkeenomistajat ja analyytikot seuraavat tarkoin, kuinka paljon velkaa yhtiöllä on kirjanpidossaan. Velan maksut voivat tukahduttaa yrityksen kasvun.