Musta maanantai

Musta maanantai on päivä, jolloin New Yorkin osakemarkkinoilla tapahtui suuri romahdus 29. marraskuuta 1929. Romahduksen seurauksena Yhdysvaltain talous alkoi kärsiä laajamittaista lamaa ja miljoonat ihmiset menettivät työpaikkansa ja sijoituksensa.

Miksi New Yorkin pörssi romahti?

New Yorkin pörssi romahti vuonna 1929 osittain siksi, että talous oli liian korkealla. Talouden nousun aikana yritysten arvostus ja osakehintojen nousu johtivat siihen, että ihmiset alkoivat ostaa paljon enemmän osakkeita kuin heillä oli varaa maksaa. Tämä lopulta johti suureen spekulatiiviseen bulleettiin, joka loppui lyhyessä ajassa. Kun markkinat alkoivat laskea, monet ihmiset panikoituivat ja myyvät kaikki osakkeensa saadakseen rahansa takaisin. Tappiot levisivät laajalle ja New Yorkin pörssi romahti voimakkaasti 24.-25. Marraskuuta 1929 eli Black Tuesdayna tunnetulla pankkipanikkina tunnetulla tapauksella.

Mitä pörssiromahdus tarkoittaa?

Pörssiromahdus tarkoittaa markkinoiden äkillistä ja voimakasta laskua. Se on yleensä seurausta taloudellisista, poliittisista tai muista epävarmuustekijöistä, jotka aiheuttavat sijoittajien pelkoja ja ahneutta. Pörssiromahduksessa osakekurssit laskevat nopeasti ja usein merkittävissä mitoissa. Tappiot ovat suuria, koska pörssikurssit saattavat romahtaa huomattaviin alennuksiin lyhyessä ajassa. Romahdukset voivat olla hyvin laajoja ja vaikuttaa monien erilaisten arvo-osuuksien hintaan samanaikaisesti. Ne voivat myös levitä maailmanlaajuiseen skaalaan, jolloin ne vaikuttavat kaikkialle maailmassa oleville markkinoille samanaikaisesti.

Milloin pörssi romahtaa?

Pörssiromahduksen ajankohta on mahdotonta ennustaa. Pörssikurssit voivat nousta ja laskea jatkuvasti, minkä vuoksi pörssin romahtamisen tarkka aika ei ole tiedossa. Yleinen konsensus on, että pörssiromahdus tapahtuu yleensä äkillisesti ja odottamattomasti. Tietyissä olosuhteissa markkinoiden epävakaisuus voi laukaista suuren myyntipaineen osakkeille, mikä saattaa johtaa pörssin romahdukseen. Esimerkiksi taloudellinen taantuma tai polttoainekriisi voivat vaikuttaa negatiivisesti osakemarkkinoihin ja ajaa ne alas huipputasoiltaan.

Mitä tapahtui mustana torstaina?

Mustana torstaina viitataan päivään, joka on tunnettu Yhdysvaltain osakemarkkinoiden suurimmasta romahduksesta. Päivä oli 24. marraskuuta 1929 ja se tuli tunnetuksi nimellä ”Musta Torstai”. Se alkoi New Yorkin osakemarkkinoilla, kun miljoonat sijoittajat myyvät osakkeitaan massiivisesti ja markkinahintojen laskua ei voitu ennaltaehkäistä. Tuntemattomien syiden vuoksi monet sijoittajat yrittivät saada pois mahdollisimman paljon rahojaan heti, mikrobiologisen reaktion aikaansaamiseksi markkinoille. Markkinoiden romahdus levisi pian muihin maailmanpörsseihin ja lopputulos oli globaali talouslamka – alkanuttaessaan Suuri Lamaka 1930-luvulla.

Mikä oli musta pörssi?

Musta pörssi oli salainen, laittomasti toimiva osakemarkkinapaikka, joka toimi Yhdysvalloissa vuosina 1792–1862. Mustan pörssin kaupankäynti tapahtui yleensä ulkona ja sen tarkoituksena oli tarjota sijoittajille mahdollisuus ostaa ja myydä arvopapereita ilman virallista rekisteröintimenettelyä. Kauppiaat eivät noudattaneet samoja sisäpiirilainsäädöksiin liittyviä lakeja kuin muut markkinapaikat, minkä ansioista he voivat tarjota alhaisempia hintoja ja suurempia tuottoja. Heidän tekemiensa transaktioiden luotettavuudesta ei taata; usein ne perustuvat pelkkien sanojen varaan. Myös mustan pörssin epigrafi ”Kuka uskoo – Kuka antaa” viittasi siihen, etteiv�