Pankin pääoma

Mikä on pankin tase?

Pankin tase on taloudellinen raportti, joka kuvaa pankin varallisuutta ja velkoja. Se koostuu aktiivi- ja passiiviluokista. Aktiiviosassa luetellaan kaikki pankin omaisuus, kuten rahat, sijoitukset ja saamiset sekä muut arvopaperit. Passiiviluokka puolestaan ​​sisältää kaikki velat, joita pankilla on muilta yrityksiltä ja henkilöiltä sekä omien osakkeiden hinnoittelun. Taseen avulla voidaan myös laskea pankin nettovarallisuus eli oman pääoman mukainen erotus aktiivisten ja passiivisten elementtien vaihtoehdoista. Pankit ovat vastuussa tasepohjansa ajanmukaisesta pitoon asiakkailleen tarjoamiensa palvelujen turvallisen toiminnan varmistamiseksi.