Suhdannevaihtelu

Mikä on talouden suhdanne?

Talouden suhdanne tarkoittaa talouden tilaa ja sen muutoksia. Se kuvaa talouden kokonaistilannetta ja sen muutoksia ajan myötä. Talouden suhdanne on yleensä määritelty kolmella eri tavalla: kasvu, taantuma ja talouskriisi.

Kasvu tarkoittaa talouden kokonaistilanteen paranemista. Se näkyy yleensä kasvavina bruttokansantuotteina, työllisyyden paranemisena ja kuluttajien luottamuksen lisääntymisenä. Kasvun aikana yritykset voivat investoida ja luoda uusia työpaikkoja, mikä lisää talouden vakautta.

Taantuma tarkoittaa talouden kokonaistilanteen heikkenemistä. Se näkyy yleensä bruttokansantuotteen laskuna, työttömyyden lisääntymisenä ja kuluttajien luottamuksen vähenemisenä. Taantuman aikana yritykset voivat vähentää investointejaan ja lomauttaa työntekijöitään, mikä heikentää talouden vakautta.

Talouskriisi tarkoittaa talouden kokonaistilanteen äkillistä ja voimakasta heikkenemistä. Se näkyy yleensä bruttokansantuotteen voimakkaana laskuna, työttömyyden nopeana lisääntymisenä ja kuluttajien luottamuksen voimakkaana vähenemisenä. Talouskriisin aikana yritykset voivat lopettaa toimintansa ja työntekijöitään voi joutua irtisanomaan, mikä heikentää talouden vakautta.