Takaisinperintä

Takaisinperintä on prosessi, jossa velkoja yrittää saada takaisin velkaa omistajaltaan. Prosessi voi sisältää laskujen maksamisen ja/tai ulosottomenettelyn aloittamisen.

Mikä on Takaisinperintä?

Takaisinperintä on prosessi, jossa yritys tai henkilö perii rahaa velalliselta, joka ei ole maksanut lainaa tai muuta velkaa. Takaisinperintä voi tapahtua eri tavoin, kuten esimerkiksi suoralla laskutuksella, ulosottotoimilla tai vapaaehtoisella sopimuksella.

Suoralla laskutuksella tarkoitetaan sitä, että velallinen saa laskun ja maksaa sen takaisin. Ulosottotoimilla tarkoitetaan sitä, että velallisen omaisuutta voidaan ulosmitata ja myydä, jotta velka voidaan maksaa. Vapaaehtoisella sopimuksella tarkoitetaan sitä, että velallinen ja velkoja neuvottelevat ja sopivat uudesta maksuohjelmasta, jonka avulla velka voidaan maksaa.

Esimerkki suorasta laskutuksesta: Yritys A lainaa henkilö B:lle 10 000 euroa. Henkilö B ei maksa lainaa takaisin ajoissa. Yritys A lähettää henkilö B:lle laskun, jossa on 10 000 euroa ja pyytää häntä maksamaan sen takaisin.

Esimerkki ulosottotoimista: Yritys A lainaa henkilö B:lle 10 000 euroa. Henkilö B ei maksa lainaa takaisin ajoissa. Yritys A hakee ulosottomiehen apua ja aloittaa ulosottotoimet henkilö B:n omaisuuden ulosmitoittamiseksi ja myymiseksi, jotta velka voidaan maksaa.

Esimerkki vapaaehtoisesta sopimuksesta: Yritys A lainaa henkilö B:lle 10 000 euroa. Henkilö B ei maksa lainaa takaisin ajoissa. Yritys A ja henkilö B neuvottelevat ja sopivat uudesta maksuohjelmasta, jonka avulla velka voidaan maksaa asteittain.