Tarjous

Mikä tarjous on?

Tarjous on kaupallinen sopimus, jossa tarjoaja esittää ostajalle tietyn tuotteen tai palvelun hinnan ja ehdot. Tarjouksen voi tehdä sekä myyjille että asiakkaille. Tarjouksessa mukana olevat tiedot vaihtelevat riippuen siitä, mitä tuotteita tai palveluita tarjoaja haluaa myydä. Yleensä tarjoukseen sisältyvien tiedon pitisi sisaltaa ainakin hinta, toimitus- ja maksuehdot seka muut olennaiset yksityiskohdat. Myös aikarajoitus voidaan lisata tarjoukseen; eli milloin ostaja on velvoitettu hyvaksymaan tarjous ennen sen vanhentumista.

Kannattaako ehdollinen tarjous?

Ehdollinen tarjous voi olla hyödyllinen, jos se on asetettu tietyille ehdoille. Ehdollisen tarjouksen avulla ostaja voi saada alennusta tuotteesta tai palvelusta, mikäli hän suorittaa joitain toimia ennen kaupan solmimista. Esimerkiksi ehdollisessa tarjouksessa voidaan vaatia, että ostaja vahvistaa tilauksensa viimeistään tiettyyn päivämärkseen mennessä ja/tai tekee erityisiin muutoksiin tuotteen ominaisuuksissa. Jos noudatetaan kaikkia sopimusehtoja ja ne ovat molempien osapuolten edun mukaisia, ehdollinen tarjous voi olla hyödyllinen tapa löytämiseen sopiva ratkaisu molemmille osapuolille.

Onko ehdollinen tarjous sitova?

Ehdollinen tarjous ei ole sitova. Ehdollisessa tarjouksessa tekijä ilmaisee halunsa solmia sopimus, mutta se on riippuvainen tietyistä ehdoista ja edellytyksistä, jotka ovat voimassa ennen kuin sopimus voidaan vahvistaa. Jos nämä ehdot eivät toteudu, tarjoaja voi peruuttaa tarjouksensa milloin tahansa ennen sen hyväksymistä vastaanottajalta. Tarkoittaen sitovana sopimuksena, jossa molemmat osapuolet ovat velvoitettuja suorittamaan sovitut velvoitteet ja joita kaikkia osapuolia koskevia lakeja noudattamalla, ehdollinen tarjous ei ole sitova.

Onko tarjous asunnosta sitova?

Tarjous asunnosta on sitova, jos se sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja ehdot. Tarjouksen tulee olla kirjallinen ja sen tulee määritellä huoneiston ominaisuudet, hinta, ostajan velvoitteet (esim. vakuusmaksu) ja muut olennaiset ehdot. Jos tarjoaja hyväksyy tarjouksen, molemmat osapuolet ovat sitoutuneita noudattamaan sovittuja ehtoja. Sitovassa tarjouksessa ei ole ennakkomahdollisuutta perua tai muuttaa sopimusta ilman toisen osapuolen suostumusta.

Onko tarjous hyväksyttävä?

Riippuu tarjouksen sisällöstä. Jos tarjous on hyvä ja se vastaa odotuksiasi, se voi olla hyväksyttävissä. Sinun tulisi tarkistaa kaikki ehdot huolellisesti ennen päätöksentekoa, jotta tiedetään varmasti, ettet tee virheellisten palkkioiden tai muiden kohtuuttomien vaatimusten suhteen. On myös erittäin tarkoituksenmukaista tutustua lain mukaisiin velvoitteisiin ja mahdollisuuteen saada neuvonta asiantuntijalta ennen sitoutumista sopimukseen.