Kaksikamarinen järjestelmä

Mitä tarkoittaa kaksikamarinen parlamentti?

Kaksikamarinen parlamentti on poliittinen järjestelmä, jossa lainsäädäntövalta jaetaan kahteen erilliseen edustukselliseen elimeen. Yleensä yksi nimitetty ”ylhäisempi” tai ”ylempi” kamera toimii enemmistön muodostavana elimenä ja toinen nimitetty ”alhaisempi” tai ”alempi” kamera toimii oppositio- ja valvontaelimenä. Kaksikamarisessa parlamentissa molemmat kamerat ovat velvoitettuja hyvittymisiin saadakseen lain voimaan. Tavanomaisesti ylhimmillllekammareille annetaan paremmat oikeudet aloitteiden esittmisesss sekstaan alemmallekammarelle, mutta usein myös alempaa kammari voivott veto-oikeutta joihinkin asioihin.

Mitä on yksikamarinen?

Yksikamarinen on yhden kamarin hallintomalli, jossa kaikki lainsäädäntövalta sijaitsee samassa paikassa. Yksikamarisen mallin mukaan parlamentti koostuu vain yhdestä kamerasta, ja se vastaa kaikkien lakien laatimisesta ja hyväksymisestä. Tietyissä maissa tai alueilla voi olla useita erillisiä edustajia, mutta ne ovat aina osana yhtä suurta parlamenttia. Yleensä puhutaan myös ”yhdistetysti” tai ”monivirallisesti”.

Yksinkertaisimmillaan yksikamarisessa mallissa on vain yhdessä istuva valtioneuvosto (esimerkiksi presidentti), joka toimii hallituksena ja tekee pysyviin ratkaisuihin liittyviin palkkio-ohjelmiin liittyviin ratkaisuja. Parlamentin muodostavat puolueet eiv