Valtuusto

Valtuusto on kunnan tai kaupungin päätöksentekijä, joka vastaa paikallishallinnon asioista. Valtuuston tehtävänä on hyväksyä ja toteuttaa lainsäädäntö, budjetit ja muut hallintopoliittiset pyrkimykset.

Mikä on valtuusto?

Valtuusto on kunnan tai kaupungin päätöksentekijä. Se koostuu valitsemistaan jäsenistä, joita kutsutaan valtuutetuiksi. Valtuuston tehtävänä on hyväksyttävien lakien ja asetusten sisältöjen sekvenssin mukaisesti antaa lausuntoja ja äskeisiin liittyviin pysyviin ratkaisuihin. Valtuutettujen pitkittynyt toimikausi voi olla eninteen 4 vuotta, mutta heidat voidaan myos uudelleenvalita useamman kerran perakkaiseksi ajaksi.

Valtuuston tehtavana on mm:

– Hyvaeksiaa budjetit ja verotukseen liittyvia paatosasi

– Valita hallintoelimet (esimerkki: maaraystyo)

– Paattaa alueellisen kehitysohjelman suunnittelua ja toteuttamista

– Lahettaa edustajansa muihin organisaatioihin (esimerkiksi Euroopan Unionille)

– Antaa lausuntoja ymparistoon, terveyteen, opetusasioihin jne liittyvan politiiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa