Poistot kirjanpidossa: 3 Syytä miksi

Yleiskatsaus Poistot kirjanpidossa on menetelmä aineellisen hyödykkeen hankintamenon kohdistamiseksi sen taloudelliselle vaikutusajalle. Poistoja käytetään ottamaan huomioon omaisuuden arvon aleneminen ajan myötä. Poistoilla kirjataan omaisuuserän arvon aleneminen kulumisesta, vanhentumisesta tai muista tekijöistä. Poistot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan ja niillä vähennetään omaisuuserän arvoa taseessa. Poistot voidaan laskea useilla eri menetelmillä, kuten tasapoistomenetelmällä, alenevalla tasemenetelmällä ja vuosien summamenetelmällä. Valitun … Lue lisää

2 helppoa tapaa laskea Käyttökate

Mikä on käyttökate? Käyttökate on yrityksen tuloslaskelman erä, joka kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuottamaa voittoa ennen veroja ja poistoja. Se on yrityksen tuloslaskelman alaosan tulos, joka on saatu vähentämällä liiketoiminnan kulut liiketoiminnan tuotoista. Käyttökate on yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista, joita käytetään yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimiseen. Se kertoo, kuinka paljon yritys voi käyttää tuloksestaan ​​investointeihin ja maksuihin. … Lue lisää

Miten lasketaan eläkeikä?

Miten eläkeikä lasketaan? Moni eläkeikää lähestyvä havahtuu ajatukseen, että pian työura päättyy ja on aika siirtyä eläkkeelle. Usein ennen tätä kuullaan kysymys ”Miten lasketaan eläkeikä?” Eläkeikä lasketaan eri tavoin riippuen siitä, mikä maa tai alue on kyseessä. Yleisesti ottaen eläkeikä on ikä, jolloin henkilö saa alkaa nostaa eläkettä tai eläkekorvauksia. Suomessa eläkeikä määräytyy vuosien ja … Lue lisää

Sijoitettu pääoma – mitä on sijoitettu pääoma?

Mitä on sijoitettu pääoma? Sijoitettu pääoma tarkoittaa rahaa tai muuta varallisuutta, joka on sijoitettu yritykseen, projektiin tai muuhun tuottavaan toimintaan. Tällä tavalla omistaja toivoo saavansa tuottoa ja mahdollisesti kasvattaa varallisuuttaan. Sijoitettu pääoma voidaan jakaa useisiin eri luokkiin riippuen siitä, mistä se on peräisin ja mihin se on sijoitettu. Yleisesti ottaen sijoitettu pääoma voidaan jakaa seuraaviin … Lue lisää

ROI: Miten lasketaan ROI?

ROI eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yrityksen kannattavuuden mittari, joka kertoo kuinka suuri osuus sijoitetusta pääomasta tuottaa voittoa. Se lasketaan jakamalla yrityksen liikevoitto sijoitetun pääoman määrällä. Tuottoprosentin avulla yritys voi arvioida omaa kannattavuuttaan ja hahmottaa kehityskohteita. Miten lasketaan ROI?: ROI = (tuotto/sijoitettu pääoma) x 100. Tämä antaa prosentuaalisen arvon sijoitetun pääoman tuotolle. Esimerkiksi, jos sijoitit … Lue lisää