X-sukupolvi (X-sukupolvi)

Mikä oli ennen X sukupolvea?

Ennen X sukupolvea on useita eri sukupolvia, jotka ovat edeltäneet sitä. Yleisesti ottaen sukupolvet määritellään vuosien perusteella, ja ne voivat kattaa ajanjakson muutamasta vuodesta useisiin vuosikymmeniin. Esimerkiksi Baby Boomer -sukupolvi sisältää ihmisiä, jotka syntyivät vuosina 1946–1964. Seuraava sukupolvi, Generation X, sisältää ihmisiä, jotka syntyivät vuosina 1965–1980. Jokaisella sukupolvella on omat ominaispiirteensä, jotka heijastavat heidän elämäntapaansa ja arvojaan.