Sokea luottamus

Sokea luottamus tarkoittaa, että henkilöt antavat toisilleen vapaaehtoisen ja perusteettoman luottamuksen. Se on yleensä suhteellisen epävarma tapa tehdä päätöksiä, koska se edellyttäisi, että jokainen osapuoli uskoo toistensa sanomiseen ilman mitattavia todisteita.

Mikä on luottamus?

Luottamus on uskomus, että toinen henkilö tai organisaatio kykenee ja haluaa suorittaa tehtävänsä oikein. Se perustuu siihen, että meillä on hyviä syitä luottaa heihin. Luottamuksella voi olla monia erilaisia muotoja ja se voi liittyä useisiin asioihin, kuten ystvyyteen, työhön tai taloudelliseen tilanteeseen.

Luottamus syntyy ajan myötä tutustumalla toiseen henkilöön ja oppimalla luotettavaksi koetut arvot ja normit. Yleensä ihmiset ovat valmiita antamaan luottamusta vain niille, joiden he tuntevat paremmin tai joilla on vahva historia menestyksest

Voiko luottamus palautua?

Kyllä, luottamus voi palautua. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen on taito, joka vaatii aikaa ja työtä molemmilta osapuolilta. Yhteydenpito on avainasemassa luottamustason palauttamisessa. Molempien osapuolten tulisi olla valmiita keskustelemaan asioista rehellisesti ja suoraan ilman syyttelyitä tai tuomitsemista. On myös hyvä muistaa, että se miten toinen henkilö tuntee itsensä arvostetuiksi ja hoidetuiksi auttaa vahvistamaan luottamusta heidän vlillansa. Lisaksi molemminpuolinen anteeksianto voi auttaa parantamaan tilannetta entiselle tasolle.

Mikä rakentaa luottamusta?

Luottamus rakentuu vuorovaikutuksen ja läheisyyden kautta. Luottamusta voidaan rakentaa osoittamalla toiselle huomiota, arvostusta ja ymmärrystä. Yhteistyössä on tärkeätä puhua avoimesti, jotta molemmat osapuolet voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyiksi. On myös tavoiteltava sopusointua erilaisten näkökulmien vaihtelun suhteen sekä sitoutuminen tehdesssi asioita yhdesss. Molempien osapuolten tulisi antaa toisille tilaa ilmaista itseenss liittyviin ajatuksiaan ja mielipiteitseenne sekunnissa rehellisyydelllae ettae ne otetaan vastaan empaattisesti. Todellinen luottamus syntyy vain, kun molemmat osapuolet ovat valmiita investoimaan aikanssa ja energiaanssa suhteeseenssa pitkaikaisen menestystarinan saavuttamiseksii