Konkurssi

Mitä konkurssi tarkoittaa?

Konkurssi on oikeudellinen prosessi, jossa yritys tai henkilö luovuttaa kaikki varat ja velat kolmannen osapuolen (usein tuomioistuin) hallintaan. Konkurssissa yritykset voivat hakea taloudellista helpotusta maksamalla velkojille vain osan heidän saamastaan ​​velasta. Yleensä se tapahtuu, kun yritys ei pysty enää hoitamaan velvoitteitaan ja tarvitsee ulkoista apua pysyäkseen toiminnassa. Tuomioistuin arvioi sitten tilanteen ja tekee ratkaisun siitä, miten varoja voidaan parhaiten jakaa niiden erilaisten etujen suhteen.

Mitä tapahtuu jos tulee konkurssi?

Konkurssi on tilanne, jossa yritys ei pysty maksamaan velkojaan. Yrityksen omistajat ja hallituksen jäsenet voivat hakea konkurssia, tai se voidaan myöntää ulkoisen toimijan aloitteesta. Konkurssin aikana yritys lakkaa toimimasta normaalisti ja sen varallisuus siirretään tuomioistuimen valvontaan. Tuomioistuin nimeää sitten asianajajan hoitamaan kaikkia liittyviä tehtäviin konkurssiprosessissa.

Ensiksi tuomioistuin arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen ja pyrkii saavuttamaan sovinnon velkojien vapaaehtoisesti hyvittymiseen tai muihin ratkaisuihin, joilla voidaan minimoida menetysten mittaaminen molemmille osapuolille. Jos sovintoa ei saada aikaiseksi, tuomioistuin voisi panna yritystoimet tauolle ja antaa velkojille mahdollisuuden vaatia rahansa takaisin erityisilll ehdoilla (esimerkiksi lykkysysteemilll). Tietyiss tapauksissa tuomari voisi myös purkaa sopimukset, joita yritys on solminut ennen konkurssia; esimerkiksil leasingsopimus autosta olisi mitattava uudelleen..

Loppujen lopuksii ,tuomiostuiini laati listamme kaikista varastettavista omaisuuserista – elleivt ne ole suojeltuna henkilöllisyyden salassapidolla – ja niiden arvojen perusteella laskee summan ,jonkavelallinen tarjoaa velalle .Jos summa hyvitystse ett vastineeksie tyydyttymttmi stvelkat ovat edelleentyytymtnni ,heill on mahdollsuus hakemuselinsuojaustta .Tmn prosessina loppuu useimmiltaosapuolet hankkinneevt tuloksenssa sellaisena etteivt he halua sitoutua pitkn aikavlinratkasukseen .

Kuka maksaa konkurssin?

Konkurssin maksaa yleensä velkojat. Konkurssi on prosessi, jossa yritys tai henkilö luovuttaa omaisuutensa ja varansa velkojilleen heidän saadakseen mahdollisimman paljon hyvitystä veloistaan. Velallisen omaisuus myydään sitten korkeimmalla tarjouksella, ja tuotto menee suoraan velkojien tileille. Jos tuotto ei riitä kattamaan kaikkia velkoja, niin useimmissa tapauksissa se jaetaan pro rata – eli osittain – kaikille niihin liittyville osapuolille.

Mistä sana konkurssi tulee?

Konkurssi on latinankielinen sana, joka tulee sanasta concursus ja tarkoittaa ”yhteistä osallistumista”. Sanan alkuperä juontuu Rooman oikeudesta, jossa konkurssia kutsuttiin actio bonorum venditio. Konkurssilla viitattiin tapahtumaan, jossa velkojat voisivat myydä yhteisiä varoja saadakseen maksunsa. Tämän lain perusteella velallisen kaikki omaisuus voidaan myydä huutokaupassa ja tuotto jaetaan velkojien kesken. Nykyisin termillä viitataan tilanteeseen, jossa yritys ei pysty enempää maksamaan velkojaansa ja se pannaan ulosottoon.

Milloin konkurssi päättyy?

Konkurssin päättyminen riippuu monista tekijöistä, kuten siitä, miten paljon velkojien saatavia on ja millaisia ​​muita ehtoja sovelletaan. Yleensä konkurssiprosessi alkaa hakemuksesta ja sitten seuraavaksi asetetaan maksuohjelma. Maksuohjelman hyväksymisen jälkeen velallinen voi aloittaa maksujen suorittamisen. Kun kaikki velvoitteet on tullut suoritettua, tuomioistuin antaa lopullisen ratkaisun ja todistuksen siitä, että velallinen on vapautettu kaikista olemassa olevista veloistaan. Todisteella voidaan vahvistaa myös se, ettemme ennen mainituilla ehdoilla voineet saada aikaiseksi yhteisymmärrystulosta eli niin sanottua ”yhteismyyntiratkaisua”. Konkurssin pysyvyyden varmistamiseksi tuomioistuin voisi myös vaatia erityisiin toimenpiteisiin osallistumista esimerkiksi taloudellisen tilanteen arvioimiseksi tai muiden vastaavien menettelyjen avulla.

Miten tehdä konkurssi?

Konkurssi on prosessi, jossa yritys tai henkilö luovuttaa omaisuutensa ja velvoitteensa korvattavaksi. Se on viimeinen vaihtoehto taloudellisessa ahdingossa oleville yrityksille ja henkilöille. Konkurssin tekeminen edellyttää useiden askelten noudattamista, mukaan lukien:

1) Ota yhteyttä ammattiapuun tarjoajaan – Ennen kuin aloitat konkurssin hakemisen, sinun tulisi harkita muiden mahdollisten ratkaisujen tutkimista. Yritä saada neuvontaa paikalliselta vero-neuvonantajalta tai velkojasi hyvittämisestä vastuussa olevalta virastolta ennen pysyvien toimenpiteiden tekemistä.

2) Tiedota velkojillesi – Kun puhutaan siitä, ettet voi maksaa velkojaasi ajoissa, heidän pitäisi saada selville mahdollisuudesta hakemuksesi hyvittymiseksi. Sinulla on myös laillinen velvoite ilmoittaa kaikki tiedot suunnitellustasi konkurssihakemuksesta heti sen julkaisemisen johdosta.

3) Hae tuomioistuintukee – Tuomioistuin antaa sinulle ohjeet siit� mit� tarvitset tehd� voidaksesi esitt�� vaadituilla dokumenteilla varustettua hakemustasi tuomioistuimelle sopivana ajanhetken� . Niihin liittyviin dokumentteihin voivat sisältyä mm.: tilintarkastuskertomus; listaus kaikkien tunnettujen velkojiesi nimissä; arviolaskenta omasta nettovarallisuudestasi; ja laskelmat menojesi ja tulojesi erosta (selvitystilanne).

4) Saata hakemus tuomioistuimeen – Lopullinen versiosi valmiista paperiasiakirjoista olisi annettava tuomioksi allekkain sovellettavan lainsã ¤ ã ¤ dã ¤ n mukaan.. Jos et pysty itse hoitamaan sitoumuksia ,tuomioksen pitã ¤ is i auttaa sinua hallinnoimaan rahasummasia niinkauvankunnes ne ovat palautuneet osakkuudenhoitajalle .

5 ) Odota loppup�� ttelij ã ¶ n p ã ¥ atoksia – Loppup ã ¥ atos annetaankolmekymmene(30 )p â € ‰ iv â € ‰ myÅ“hemmin ensimm‰ isest‰ hankepyynnön esittelyst‰ . Tuomioksellaisenaikaisin tapauksissa voittoisa osapuolet saavatpalautetta samanaikaisin ,mutta ep¨ ´´suotavia tapauksiamerkitsee odottaminentodennã kmisekinpidempi aika ennenkuinsalassapitovelvoite poistuu .