Pylväsdiagrammi

Mitä tarkoittaa pylväsdiagrammi?

Pylväsdiagrammi on graafinen esitystapa, joka kuvaa numeerisia tietoja vertikaalisilla palkkeilla. Pylväitä voidaan käyttää eri muodoissa ja ne voivat olla yhdistettyjä tai erillisiä. Yleensä pylvien vieressä on lukuarvojen nimettynumerot, joita verrataan toisiinsa. Pylvien avulla voidaan hahmottaa suuria mittasuhteita ja arvoja sekö myös tutkia niiden vuorovaikutusta toisiinsa. Diagrammin alapuolella voi olla asteikko, jonka avulla voidaan helposti lukea numerot ja arvioida tuloksia.

Miten tehdään pylväsdiagrammi?

Pylväsdiagrammi on tyyppi infografiikka, joka kuvaa numeerisia tietoja vertikaalisina palkkeina. Pylväsdiagrammeilla voidaan nopeasti ja helposti verrata erilaisten arvojen suhteita toisiinsa.

1. Valitse aineisto: Ensimmäinen askel pylväsdiagrammin luomiseksi on valita haluttu aineisto, jota halutaan esittää diagrammissa. Aineiston tulisi olla selkeitä ja ymmärrettäviin muotoiltuja numeroita tai prosentteja, joista voi tehdä vertailun erilaisten arvojen vahvuudesta toisiinsa nhden.

2. Aseta akselit: Seuraavaksi sinun pitkien mukauttaa akselit sopimaan valittua aineistoa vasten ja antamaan tarpeeksi tilaa kaikkien datapisteiden piirtamiseksi diagrammiin ilman liian paljon hankaluuksia lukemisen kanssa . Akseleille annetaan myös otsikot niin ettet unohda mitk äarvot ovat edustettuna graafissa..

3. Lis ädatapisteet : Kun akselit ovat paikoillaan , voimme alkaa lis ät ädatapisteet diagrammiin . Jokaiselle datalle annetaan oma pisteensijaintinsa x-akselillla (vertikaalinen) ja y-aksellalla (horisontti). Datapisteen koordinaattien avulla saadaannn visualisoitu ulkoasu dataajasta .

4 Viimeistely : Lopullinen viimeistely vaatii vain hieman silm äilyst äsiirtymistiloj en parantamiseksivarten , sekaviivan poiskirjauksena taustaltaja mahdollisen leipurinnumeroidenlisaysten tekemisestaelegantimpana lopputuloksen saamiseks i

Miten histogrammi eroaa Pylväskuviosta?

Histogrammi ja pylväskuva ovat molemmat graafisia esityksiä, joita käytetään tietojen visualisoimiseen. Histogrammit edustavat jakaumien tiheysfunktioita, kun taas pylväskuvissa on yhdistelmä pisteitä ja viivoja.

Histogrammissa arvojen lukumärille annetaan leveys (x-akselin suunta) ja niiden esiintymiskerrallisuus (y-akselin suunta). Jokaiselle x-arvolle vastaa yksi pystypalkki, jonka leveyttä voidaan sopeuttaa osoittamaan datapisteiden mukaista tiheytt

Miten tehdä pylväsdiagrammi Geogebra?

Pylväsdiagrammi voidaan luoda Geogebrassa käyttämällä Histogram-työkalua. Voit aloittaa valitsemalla työkalun Työkalut-valikosta tai painamalla nopeasti F7-näppäintä. Se avaa Histogramin asetusikkunaan, jossa voit mukauttaa pylvæsdiagrammin ominaisuuksia ja syöttå dataa.

Ensin sinun on annettava tiedot diagrammiin, joka sisåltå datapisteet ja niiden arvot. Tiedot voidaan antaa tekstikenttiin tai tuomalla ne ulkoisesta tiedostosta (esim .csv). Kun olet syottanyt tarvittavat tiedot, voit muokata diagrammia vielã rajaamalla asteikon arvoja ja muuttamalla piirustuksen ulkoasua (esimerkiksi vãrien, fonttien ja viivojen tyylejã).

Kun olet valmis, voit tallentaa pylvaesdiagrammin painamalla Tallenna -painiketta Histogram Asetusikkunaan. Voit myos tulostaa sen painamallta Tulosta -painiketta samasta paikasta.

Miten tehdä diagrammi PowerPoint?

1. Avaa PowerPoint ja valitse haluamasi sivun tyyli.

2. Valitse Insert-välilehti ja klikkaa Diagrammi-kuvaketta.

3. Valitse diagrammin tyyppi, jonka haluat luoda (esimerkkinä pylväsdiagrammi).

4. Lisää tiedot diagrammiin napsauttamalla vierekkäisiin solmuihin tai syöttöruutuihin ja kirjoittamalla tarvittavat tiedot tekstikenttiin tai muuttamalla numeroita numeroruudussa olevilla nuolipainikkeilla (+/-). Voit myös lisätä uusia solmuja painamalla + -painiketta alareunassa olevan ruudukon alla olevasta rullista, joka on merkitty “Lis”.

5. Muokkaa diagrammia mielesi mukaan vaihtamalla sen ulkoasua, fontteja, taustakuvia yms., seuraavien vaihtoehtojen avulla: Design-, Layout- ja Format-valintaruudut vasemmalta ylhältön alas menevilln valikoilla .

6. Tallenna suorituksesi tallennuspainikkeella File > Save As -valinnan alta

Onko taulukko kaavio?

Ei, taulukko ei ole kaavio. Kaaviolla viitataan yleensä graafiseen esitykseen, joka kuvaa suhteellisia arvoja ja muuttujien välisiä riippuvuuksia. Taulukossa taas on lueteltu numeerisia tai tekstuaalisia arvoja ilman visuaalista edustusta niiden välisistä suhteista.

Miten tehdä ympyrä diagrammi?

Ympyrädiagrammi on tyyppi infografiikka, joka kuvaa suhteellisia osuuksia tai prosenttiosuuksia. Se voidaan tehdä useilla eri ohjelmistoilla, mukaan lukien Microsoft Excel ja Adobe Illustrator. Yleensä ympyröitä kutsutaan piirakkadiagrammeiksi tai sektori-diagrammeiksi.

1) Valitse ohjelma: Ensimmäinen askel ympyröiden luomiseen on valita sopiva ohjelma. Jos haluat tehdä diagrammin Exceliin, sinun tarvitsee vain avata uusi työkirja ja aloittaa syöttämisen datasi solujen muodossa (esim., A1 = 10%, B2 = 20%). Voit myös ladata ilmainen mallipohja verkkosivuiltamme ja aloittaa sieltä!

2) Syötetiedot: Kun olet valinnut sovellustarpeesesi, voit nyt syöttä tiedot diagrammiisi. Tietojen tulisi olla numeerisessa muodossa – esimerkiksi “10%” eikä “kymmenesosa”. Varmista myös, ettet anna liian montaa arvoja; ne pitkin mahdollistavat eninteen 8-9 osioon astetta diagrammissasi.

3) Muokkaaminen: Nyt voit alkaa muokata graafia vapaastihalumallasiasemalla helpostilainattavissa olevien tyylivalintojeni avulla (esim., Variaatioita valkoisesta mustaan). Voitteko myönnettyjen ominaisuuksien ansionestettavannevalitsetteelystysasettelua (esim., Koko/muoto/tekstityypin), jotta saadaan aikaan juuri sellainenvideokuvanlaatuinen ulkoasu kuin haluttavaankin lopputulokseen pyrimme?

4) Viimeistely: Lopullisen viimeistelyn jlkeennnannetaantarkastellaannegraafiammannehuolellisuudella varmistaaksenne etteivatta virheitae tapahdu – esimerkiksiteknistenevirheitteneevaraltae– ja tallentaanne sen jalkeennaallapuhdistamaanneesityskansiotteenneehyodyntamannehaluttua formattia(PDF/PNG/JPEG).

Miten tehdä Excel kaavio?

1. Avaa Excel-tiedosto ja valitse haluamasi taulukko, jonka haluat muuttaa kaavioksi.

2. Valitse solut, joista haluat luoda kaavion. Voit myös käyttää hiiren oikean painikkeen napsautusta ja valita “Valitse sarakkeet” tai “Valitse rivi”. Tämän avulla voit helposti valita useampia soluja yhdellä napsautuksella.

3. Siirry vedosvaihtoehtoihin (työkalurivillä) ja valitse Kaavio-painike (joka on symbolisoitu pylväsdiagrammin kanssa). Napsauta sitä avataksesi Kaaviotyypinvalitsimen, jossa voi selata erilaisia ​​kaaviomalleja ja -tyylejä esikatselun kera..

4. Valittujen tiedot siirtyvät automaattisesti kaaviolle, mutta voitte muokata niiden sijaintia työkalurivillisen Muuta datan asemointipainikkeen avulla..

5 . Voitte mukauttaa ulkoasua vieletekstien, taustojen ja grafiikan osalta työkalurivistön Grafiikkasuunnittelupainiketta painamalla..

6 . Kun olet saanut kaavan juuri sellaisena kuin halusimme sen tallentamaan tiedoston napauttamalla Tallenna-painiketta arkistoidaksesi sen omalle paikkalleselle levyllesi

Miten tehdä kaavio Wordillä?

Kaavioiden luominen Wordillä on helppoa. Voit aloittaa valitsemalla työkalurivin Insert-välilehdestä ”Chart” -valikon ja sitten valita haluamasi kaaviotyypin. Kaaviossa voi olla useita erilaisia ​​elementtejä, kuten sarakkeet, pylväsdiagrammit tai ympyröidyt diagrammit. Kun olet valinnut kaavion tyypin, sinun tarvitsee vain syöttää tiedot ja muokata ulkoasua haluamallasi tavalla.

Voit myös tuoda jo olemassaolevia Excel-tiedostoja Wordissä ja muuntaa ne helposti graafisiksi elementeiksi. Valitse ensin Insert-välilehdeltä “Object” -valikosta “Microsoft Graph Chart”. Tiedoston avautumisen jälkeen voit napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja valita “Paste Special” -toiminnon liittymiseksi Excel-kaaviota suoraan Wordissa ilman sen uudelleensyntymistyön tekemistarvetta .