Yhteisvastuu

Mitä on yhteisvastuu?

Yhteisvastuu on käsite, joka viittaa siihen, että yhteiskunnan jäsenet ovat vastuussa toistensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Se tarkoittaa, että meidän kaikkien on oltava aktiivisia osallistujia ja auttajia, jotta voimme luoda yhteiskunnan, jossa kaikilla on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää. Yhteisvastuu edellyttää, että meillä kaikilla on velvollisuus auttaa ja tukea toisiamme, ja että meidän on otettava huomioon toistemme tarpeet ja näkökulmat. Yhteisvastuu on myös tärkeää, koska se auttaa meitä ymmärtämään, että meillä kaikilla on vastuu yhteiskunnan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Mikä on tämän vuoden Yhteisvastuu keräyksen teema?

Vuoden 2021 Yhteisvastuu keräyksen teema on ”Kohti kestävämpää tulevaisuutta”. Tämän vuoden keräyksen tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia tapoja, joilla voimme edistää kestävää kehitystä ja auttaa ihmisiä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Keräyksen avulla tuetaan paikallisia yhteisöjä ja autetaan niitä luomaan parempia olosuhteita elämälleen. Keräyksen kautta tuetaan myös monia kestävän kehityksen hankkeita, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, vesivarojen suojelu ja maatalouden uudistaminen. Yhteisvastuu keräyksen avulla halutaan myös edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä parantaa ihmisten elämänlaatua.