8 askeleen opas yksinkertaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen

Nykypäivän kilpailutilanteessa hyvin laadittu markkinointisuunnitelma on pienyritysten menestymisen kannalta ratkaisevan tärkeä. Jo hyvin yksinkertaisen markkinointisuunnitelman laatiminen voi olla ratkaiseva tekijä. Kun hahmotat strategisesti tavoitteesi ja käytät kohdennettuja strategioita, voit tavoittaa kohderyhmäsi tehokkaasti ja edistää liiketoiminnan kasvua.

Tässä artikkelissa käymme läpi kahdeksan vaihetta, joiden avulla voit laatia yksinkertaisen markkinointisuunnitelman, joka vie sinut menestyksen tielle. Kun sinulla on nämä resurssit käytössäsi, voit luoda markkinointisuunnitelman, joka vastaa ainutlaatuisia liiketoimintasi tavoitteita ja maksimoi mahdollisuutesi.

Mutta miksi markkinointisuunnitelma on niin tärkeä?

Markkinointisuunnitelma on yrityksesi menestyksen suunnitelma, joka ulottuu kohderyhmän tavoittamisesta ja asiakaskunnan laajentamisesta tuloksen parantamiseen ja rahoituksen varmistamiseen.

Olitpa sitten pienyrittäjä, jolla on rajallinen markkinointibudjetti, tai yrittäjäksi aikova, joka ottaa ensimmäisiä askeleitaan, tämä artikkeli antaa sinulle tiedot ja välineet, joita tarvitset yksinkertaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen, jolla saavutetaan merkittäviä tuloksia. Liity seuraamme, kun lähdemme tälle jännittävälle matkalle vapauttamaan yrityksesi potentiaalia tehokkaiden markkinointistrategioiden avulla.

Ole kuulolla, kun paljastamme kahdeksan askelta yksinkertaisen markkinointisuunnitelman kehittämiseen, joka vie yrityksesi kasvun katapultiksi!.

Miksi laatia Markkinointisuunnitelma?

Hyvin laadittu markkinointisuunnitelma on olennaisen tärkeä minkä tahansa yrityksen menestyksen ja kasvun kannalta. Seuraavassa on useita syitä, miksi markkinointisuunnitelma on ratkaisevan tärkeä:

 1. Kohderyhmän tavoittaminen: Markkinointisuunnitelman avulla voit selkeästi tunnistaa ja ymmärtää kohdemarkkinasi. Sen avulla voit räätälöidä viestinnän ja myynninedistämistoimet niin, että tavoitat ja sitoutat tehokkaasti ihanneasiakkaasi.
 2. Asiakaskuntasi kasvattaminen: Markkinointisuunnitelman avulla voit hahmotella strategioita, joilla voit houkutella uusia asiakkaita ja säilyttää nykyiset asiakkaat. Tähän sisältyy kohdennettujen mainoskampanjoiden toteuttaminen, vahvan brändiläsnäolon luominen ja asiakassuhteiden hoitaminen.
 3. Tuloksen kasvattaminen: Markkinointisuunnitelmalla pyritään luomaan tietoisuutta, tuottamaan johtolankoja ja lopulta edistämään myyntiä. Suunnittelemalla ja toteuttamalla markkinointitoimia järjestelmällisesti voit optimoida ponnistelut kannattavuuden maksimoimiseksi.
 4. Asallistuminen rahoituksen hankkimiseen: Kun haet rahoitusta tai investointimahdollisuuksia, vankka markkinointisuunnitelma osoittaa yrityksesi kasvumahdollisuudet. Se esittelee strategiat, ennusteet ja markkina-analyysin, mikä helpottaa rahoitustuen saamista.
 5. Aseta selkeät, realistiset ja mitattavissa olevat tavoitteet: Markkinointisuunnitelman avulla voit määritellä yrityksellesi tarkat päämäärät ja tavoitteet. Se auttaa sinua asettamaan mitattavissa olevia välitavoitteita, jotka tarjoavat vertailukohdan markkinointituloksesi arvioimiseksi ja strategioiden mukauttamiseksi tarvittaessa.
 6. Keskeistät markkinoinnin kokonaisponnistelut: Hahmottelemalla markkinointisuunnitelmasi toteuttamiseen tarvittavat vaiheet ja taktiikat varmistat, että tiimisi on linjassa ja työskentelee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä mahdollistaa yhtenäisen ja koordinoidun lähestymistavan, mikä lisää markkinoinnin kokonaistehokkuutta.

Markkinointisuunnitelma toimii yrityksesi tiekarttana. Se antaa suuntaa, varmistaa resurssien tehokkaan kohdentamisen ja auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Hyvin määritellyn markkinointisuunnitelman avulla sinulla on strateginen etu, jonka avulla voit liikkua kilpailussa luottavaisin mielin.

Muista, että markkinointisuunnitelma ei ole kertaluonteinen harjoitus vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä tarkastelua, analysointia ja mukauttamista. Suunnitelman on oltava riittävän joustava, jotta se voi mukautua markkinoiden muuttuvaan dynamiikkaan ja liiketoiminnan kehittyviin painopisteisiin.

Markkinointisuunnitelman määritelmät

Markkinointisuunnitelma voidaan määritellä eri tavoin riippuen siitä, keneltä kysytään. Pohjimmiltaan markkinointisuunnitelma on kuitenkin jäsennelty asiakirja, jossa hahmotellaan strategiat ja toimet, joita yritys toteuttaa tuotteidensa tai palvelujensa edistämiseksi ja myymiseksi.

Seuraavassa on muutamia markkinointisuunnitelman keskeisiä määritelmiä:

 • Strateginen etenemissuunnitelma: Markkinointisuunnitelma toimii strategisena tiekarttana, joka ohjaa yrityksen markkinointitoimia. Siinä hahmotellaan tavoitteet, kohderyhmä ja markkinointitoimet, jotka toteutetaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Suunnitteluväline: Markkinointisuunnitelma toimii suunnitteluvälineenä, joka auttaa yrityksiä sovittamaan markkinointitoimensa yhteen yleisten tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision kanssa.
 • Er menestyksen suunnitelma: Markkinointisuunnitelma toimii suunnitelmana menestykselle tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan markkinointiin. Se auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuksia, ymmärtämään kohdemarkkinoita ja kehittämään tehokkaita markkinointistrategioita.
 • Yhteensovitettu lähestymistapa: Markkinointisuunnitelmassa tarkastellaan yrityksen markkinointitoimia kokonaisvaltaisesti. Siinä yhdistetään erilaisia elementtejä, kuten markkinatutkimus, tuotteiden/palvelujen asemointi, jakelustrategiat, myynninedistämistaktiikat ja hinnoittelustrategiat, jotta voidaan luoda yhtenäinen ja tehokas markkinointistrategia.
 • Toimintapainotteinen: Markkinointisuunnitelma ei ole pelkkä teoreettinen asiakirja vaan pikemminkin toimintaan suuntautunut suunnitelma. Siinä hahmotellaan konkreettiset vaiheet ja aloitteet, jotka on toteutettava markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Mitattavissa olevat tavoitteet: Markkinointisuunnitelma auttaa yrityksiä asettamaan markkinointitoiminnalleen selkeät, realistiset ja mitattavissa olevat tavoitteet. Se tarjoaa puitteet edistymisen seuraamiselle ja markkinointitoimien onnistumisen arvioinnille.

Kun yritykset ymmärtävät nämä määritelmät kattavasti, ne voivat hyödyntää markkinointisuunnitelman voimaa tuotteidensa tai palveluidensa strategiseen edistämiseen ja haluttujen tulosten saavuttamiseen.

Markkinointisuunnitelman edut yritykselle

Yksinkertaisen markkinointisuunnitelman laatimiseksi pienyrityksellesi on olemassa muutamia resursseja, joita hyödynnetään. Seuraamalla kahdeksanvaiheista opastustamme ja käyttämällä mukana toimitettua markkinointisuunnitelman työohjetta (taulukko 1) saat tarvittavat välineet tehokkaan markkinointisuunnitelman laatimiseen.

Markkinointisuunnitelman perustelut

Ennen kuin siirryt vaiheisiin, on tärkeää ymmärtää, miksi markkinointisuunnitelman laatiminen on tärkeää yrityksesi toiminnalle. Mieti seuraavia syitä:

 • Auttaa sinua saavuttamaan kohderyhmäsi.

 • Auttaa sinua kasvattamaan asiakaskuntaasi.

 • Kasvattaa tulostasi.

 • Auttaa sinua rahoituksen hankkimisessa.

 • Auttaa sinua asettamaan selkeät, realistiset ja mitattavissa olevat tavoitteet.

 • Auttaa sinua kohdentamaan koko markkinointiponnistuksesi.

Yksinkertaisen markkinointisuunnitelman luomisen vaiheet

Markkinointisuunnitelman laatiminen voi tuntua pelottavalta tehtävältä, mutta noudattamalla näitä kahdeksaa vaihetta voit luoda yrityksellesi yksinkertaisen ja tehokkaan suunnitelman.

Vaihe 1: Kerro markkinointitavoitteesi

 • Määrittele markkinointitavoitteesi selkeästi, jotta suunnitelmasi saa suunnan ja tarkoituksen.

 • Tavoitteiden tulisi olla täsmällisiä, mitattavissa, saavutettavissa, relevantteja ja ajallisesti sidottuja (SMART).

 • Esimerkkejä markkinointitavoitteista voivat olla brändin tunnettuuden lisääminen, verkkosivujen kävijämäärien lisääminen tai liidien luominen.

Vaihe 2: Määritä kohdemarkkinoidesi demografiset tiedot.

 • Ymmärrä kohdeyleisösi ja sen ominaisuudet.

 • Tunnista demografiset tiedot, kuten ikä, sukupuoli, sijainti ja kiinnostuksen kohteet.

 • Käytä markkinatutkimusta ja asiakaspalautetta saadaksesi tietoa heidän mieltymyksistään ja tarpeistaan.

Vaihe 3: Tunnista kilpailijasi

 • Tee perusteellinen analyysi kilpailijoistasi.

 • Selvitä, keitä he ovat, mitä tuotteita tai palveluja he tarjoavat ja miten he asemoivat itsensä markkinoilla.

 • Määritä niiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta voit tunnistaa mahdollisuuksia erottautua kilpailijoistasi.

Vaihe 4: Kuvaa tuote/palvelu.

 • Määrittele selkeästi tuotteesi tai palvelusi ja sen ainutlaatuiset myyntivaltit.

 • Kerro, miten tuotteesi vastaa asiakkaiden kipupisteisiin ja tuottaa arvoa.

 • Korosta etuja ja ominaisuuksia, jotka erottavat tuotteesi tai palvelusi kilpailijoista.

Vaihe 5: Määrittele paikka (jakelustrategia).

 • Määritä tehokkaimmat kanavat tuotteesi tai palvelusi jakeluun.

 • Ota huomioon sellaiset tekijät kuin asiakkaiden mieltymykset, mukavuus ja kustannukset.

 • Päätä, myydäänkö vähittäismyymälöiden, sähköisen kaupankäynnin alustojen vai molempien yhdistelmän kautta.

Vaihe 6: Valitse myynninedistämisstrategia

 • Valitse myynninedistämistaktiikat, joilla tavoitat kohdeyleisösi parhaiten.

 • Hyödynnä online- ja offline-kanavien yhdistelmää, mukaan lukien sosiaalinen media, sisältömarkkinointi, mainonta ja suhdetoiminta.

 • Luo vakuuttavia viestejä, jotka resonoivat kohdemarkkinoidesi kanssa.

Vaihe 7: Kehitä hinnoittelustrategia

 • Määritä tuotteesi tai palvelusi hinnoittelurakenne

 • Ota huomioon esimerkiksi tuotantokustannukset, kilpailijoiden hinnat ja asiakkaiden kysyntä.

 • Päätä, käytätkö kustannus-, arvo- vai kilpailuperusteista hinnoittelustrategiaa.

Vaihe 8: Luo markkinointibudjetti

 • Varaa markkinointitoiminnallesi budjetti.
 • Aseta menot tärkeysjärjestykseen sen perusteella, miten ne vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Seuraa ja arvioi markkinointitoimiesi sijoitetun pääoman tuottoa (ROI).

Seuraamalla näitä vaiheita ja mukauttamalla niitä yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin voit laatia yksinkertaisen markkinointisuunnitelman, joka ohjaa ponnisteluja ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Muista: Markkinointisuunnitelma on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä tarkistamista ja mukauttamista yrityksesi ja markkinaolosuhteiden kehittyessä.