Työmarkkinatori

Mikä on Työmarkkinatori? Työmarkkinatori on verkkopalvelu, joka tarjoaa työnantajille ja työnhakijoille mahdollisuuden löytää ja vaihtaa tietoa työpaikoista ja työmarkkinoista. Palvelun avulla työnantajat voivat etsiä ja rekrytoida oikeita henkilöitä, ja työnhakijat voivat löytää sopivia työpaikkoja. Työmarkkinatori tarjoaa myös työnantajille ja työnhakijoille mahdollisuuden keskustella ja vaihtaa ajatuksia työmarkkinoista ja työpaikoista. Palvelu tarjoaa myös työnantajille ja työnhakijoille mahdollisuuden … Lue lisää

Näkymätön käsi

Mitä tarkoittaa näkymätön käsi? Näkymätön käsi on termi, joka viittaa markkinoiden sisäiseen mekanismiin, joka ohjaa hintoja ja tarjontaa. Se on nimetty Adam Smithin teoksen The Wealth of Nations (1776) mukaan, jossa hän kuvasi markkinoiden toimintaa ”näkymättömän käden” avulla. Tämä käsi viittaa siihen, että markkinat ohjaavat itseään ilman ulkoista ohjausta tai sääntelyä. Smith uskoi, että markkinat … Lue lisää

Varaston liikevaihto

Miten liikevaihto lasketaan? Liikevaihto on yrityksen tuottamien tavaroiden ja palveluiden myynnin kokonaismäärän mittari. Se lasketaan yhteenlaskettujen myyntituotteiden ja palveluiden bruttomyyntihinnoista, joita ei ole vähennetty alennuksista, arvonlisäverosta tai muista kuluista. Liikevaihtoa voidaan laskea joko kertomalla yksittäisten tuotteiden tai palveluiden myyntimäärät hinnoilla tai yhdistämällä yrityksen kaikkien tuotteiden ja palveluiden myyntimäärät ja hinnat. Yritykset voivat myös laskea liikevaihdon … Lue lisää

Ihmissuhdetaidot

Mitä ovat ihmissuhdetaidot? Ihmissuhdetaidot ovat taitoja, joita tarvitaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ne sisältävät kykyä kuunnella ja ymmärtää toisen henkilön näkökulmaa, osoittaa empatiaa ja kunnioitusta, sekä hallita omia tunteita ja reagoida asianmukaisesti. Ihmissuhdetaidot auttavat meitä luomaan ja ylläpitämään terveitä ja hyviä suhteita muihin ihmisiin. Ne voivat myös auttaa meitä ratkaisemaan ristiriitoja ja löytämään yhteisymmärrystä. Ihmissuhdetaidot … Lue lisää

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS)

Mitä IFRS standardi tarkoittaa ja mikä sen tavoite on? IFRS (International Financial Reporting Standards) on kansainvälinen tilinpäätösstandardi, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä raportoimaan taloudellisesta tilanteestaan ja toiminnastaan. Standardi edellyttää, että yritykset raportoivat kaikista taloudellisista tapahtumistaan ja sopimuksistaan ​​yhdenmukaisella tavalla. Tämän avulla sijoittajat voivat vertailla eri yritysten taloudellista tilannetta ja tehdä parempia sijoituspäätöksiä. IFRS-standardien tavoitteena on … Lue lisää

Korko

Mitä korko tarkoittaa? Korko tarkoittaa koron määrää, joka lisätään pääomalle, jotta saadaan tuotto. Korko on yleensä prosentuaalinen osuus pääomasta, joka maksetaan sijoittajalle tai velkojalle. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva. Kiinteässä korossa korkoprosentti ei muutu ajan myötä, mutta vaihtuvassa korossa se voi muuttua. Korko on yksi tärkeimmistä taloudellisista käsitteistä, ja se vaikuttaa suoraan sijoituskohteiden houkuttelevuuteen. … Lue lisää

Vakuutusmaksu

Paljonko on Vakuuttamattomuusmaksu? Vakuuttamattomuusmaksu on maksu, jonka vakuutuksenottaja maksaa vakuutusyhtiölle, jos hän ei ole ottanut vakuutusta. Maksu on tarkoitettu korvaamaan vakuutusyhtiölle mahdollisesti aiheutuneet menetykset, jos vakuutuksenottaja ei ole ottanut vakuutusta. Vakuuttamattomuusmaksu on yleensä suurempi kuin vakuutusmaksu, ja se voi vaihdella eri vakuutusyhtiöiden välillä. Vakuuttamattomuusmaksu voidaan periä myös silloin, kun vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen, mutta ei … Lue lisää

Vakuutus

Mitä on vakuutus? Vakuutus on sopimus, jonka kahden tai useamman osapuolen välillä tehdään suojatakseen toisiaan taloudellisilta riskeiltä. Vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun vakuutuksenantajalle ja vakuutuksenantaja sitoutuu maksamaan vakuutuksenottajalle tietyn summan rahaa, jos vakuutuksenottajan omaisuutta tai henkilökohtaista vastuuta koskeva tapahtuma tapahtuu. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi liikenneonnettomuudet, tulipalot, varkaudet, luonnonkatastrofit tai muut vastaavat. Vakuutuksenottaja saa vakuutuksestaan korvauksen, joka on … Lue lisää

Sisäpiirikauppa

Mikä on sisäpiiritietoa? Sisäpiiritietoa on tietoa, joka ei ole saatavilla yleisölle. Se on usein salainen tai rajoitettu tieto, jota vain harvat ihmiset voivat saada käsiinsä. Sisäpiiritiedon lähteitä ovat esimerkiksi yrityksen sisällä olevat henkilöt, joilla on pääsy erityisiin tietoihin, tai ulkopuoliset asiantuntijat, jotka ovat saaneet tietoa yrityksestä. Sisäpiiritiedon avulla yritykset voivat saada etua kilpailijoistaan ja tehdä … Lue lisää

Listautumisannit (IPO)

Miten listautumisanti toimii? Listautumisanti on prosessi, jossa yritys listautuu osakemarkkinoille. Listautuminen antaa yritykselle mahdollisuuden saada lisää rahoitusta ja laajentaa liiketoimintaansa. Prosessi alkaa yrityksen hakemalla listautumista koskevaa lupaa viranomaisilta. Yrityksen tulee esittää useita asiakirjoja, joihin sisältyy taloudellisia tietoja, selvityksiä ja muuta aineistoa. Kun lupa on myönnetty, yritys voi aloittaa listautumisen. Tässä vaiheessa yritys valitsee pörssin, johon … Lue lisää