Lyhyen aikavälin sijoittaminen – 5 Faktaa, jotka sinun tulee tietää

Lyhyen aikavälin sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista johonkin sijoitustuotteeseen tai -instrumenttiin, jonka odotetaan tuottavan voittoa nopeasti, usein muutamassa päivässä tai viikossa. Keräsimme yhteen tärkeimmät tiedot, jotka auttavat sinut alkuun.

Lyhyen aikavälin sijoittaminen vaatii oikeanlaisen ympäristön

Mitä tarkoittaa lyhyen aikavälin sijoittaminen?

Kuten todettu, lyhyen aikavälin sijoittaminen on nopeatempoisempaa kuin perinteinen pitkäaikainen sijoittaminen, jossa sijoitukseen sitoudutaan usein vuosikausiksi.

Lyhyen aikavälin sijoittaminen voi sisältää esimerkiksi päiväkauppaa tai scalpingia, jossa sijoittaja tekee useita kauppoja päivän aikana ja pyrkii hyötymään markkinahinnan vaihteluista. Näissä strategioissa riski rahojen menettämiseen on korkea ja niitä pidetään usein kokeneille sijoittajille suunnattuina.

Lyhyen aikavälin sijoittaminen ei välttämättä ole siis sopiva kaikille sijoittajille, ja jokaisella lyhyen aika välin sijoittamista harkitsevalla pitäisi olla selkeä käsitys omasta riskinsietokyvystään ja sijoitustavoitteistaan ennen sijoittamisen aloittamista.

mihin sijoittaa lyhytaikaisesti?

Lyhyen aikavälin sijoittamisessa on monia eri vaihtoehtoja, ja kuten aina, sopivin sijoituskohde vaihtelee sijoittajan tavoitteiden ja riskinsietokyvyn mukaan. Joitakin yleisesti käytettyjä sijoituskohteita lyhyen aikavälin sijoittamisessa ovat:

 1. Osakkeet: Osakkeet ovat yleisin lyhyen aikavälin sijoituskohde. Päiväkauppaa tai scalpingia tekevät sijoittajat pyrkivät hyötymään osakkeiden hinnan vaihtelusta lyhyen ajan kuluessa.
 2. Valuutat: Valuuttamarkkinat ovat yksi suosituimmista lyhyen aikavälin sijoituskohteista, ja valuutanvaihtokauppa on yleinen strategia.
 3. Futuurit ja optiot: Futuurit ja optiot ovat välittömiä sopimuksia, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä tulevasta markkina- tai hinnanmuutoksesta. Futuurisopimukset ja optiot ovat kuitenkin kohteita jotka vaativat runsaasti tietoa ja kokemusta ja korkea riski on olemassa.
 4. Kryptovaluutat: Kryptovaluutat, kuten Bitcoin, ovat nousseet suosioon lyhyen aikavälin sijoittamisessa. Hinnan vaihtelut voivat olla suuria ja nopeita, mikä tarjoaa mahdollisuuden nopeaan voiton saamiseen, mutta myös suurempaan tappioriskiin.

Huomioitavaa on, että kaikki nämä sijoituskohteet ovat epävakaampia ja niissä on suurempi riski tappiosta kuin pitkän aikavälin sijoittamisessa. On tärkeää, että sijoittaja ymmärtää sijoituksensa riskejä ja on valmis käsittelemään niitä ennen kuin aloittaa lyhyen aikavälin sijoittamisen.

Lyhyen aikavälin sijoittamisen strategiat ja kirjallisuus

Lyhyen aikavälin sijoittamisessa on monia erilaisia strategioita, ja sopiva strategia löytyy vain kokeilemalla. Tässä joitakin yleisesti käytettyjä lyhyen aikavälin sijoittamisen strategioita:

 1. Päiväkauppa: Päiväkauppa tarkoittaa osakkeiden ostamista ja myymistä saman päivän aikana tavoitteena hyötyä päivän aikana tapahtuvasta hinnanvaihtelusta. Tämä strategia vaatii tarkkaa seuraamista markkinatilannetta ja nopeaa reagointikykyä.
 2. Scalping: Scalping on strategia, jossa sijoittaja tekee useita pieniä kauppoja lyhyellä aikavälillä hyötyäkseen pienestä hinnanvaihtelusta. Tämä strategia vaatii myös tarkkaa markkinatilanteen seuraamista ja nopeaa reagointikykyä.
 3. Swing-kauppa: Swing-kauppa on strategia, jossa sijoittaja ostaa osakkeen tavoitteena saada voitto pitkällä aikavälillä. Tämä strategia vaatii jonkin verran ennakointia markkina- ja yritystilanteesta, ja sijoittaja voi pitää osakkeen hallussaan useita päiviä tai jopa viikkoja.
 4. Positional trading: Positional trading on strategia jossa sijoittaja ostaa osakkeen tai valuutan ja pitää niitä hallussaan pitkään aikaa saadakseen hyötyä pitkän aikavälin hinnanmuutoksista. Tämä strategia vaatii enemmän aikaa ja harkintaa kuin lyhyen aikavälin strategiat.
 5. News-based trading: Tämä strategia perustuu uutisten ja taloudellisten tapahtumien tarkkaan seuraamiseen ja kaupankäynnin aloittamiseen niiden perusteella. Tämä strategia vaatii ajantasaista tietoa ja nopeaa reagointikykyä.

Huomioitavaa on, että kaikki nämä strategiat sisältävät riskin tappiosta ja ne vaativat erittäin hyvän markkina- ja sijoitusinstrumenttituntemuksen sekä nopeaa reagointikykyä.

Aiheeseen kannattaakin siis perehtyä tarkasti ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Suosittelen tutustumaan seuraavaan kirjallisuuteen:

 • Day Trading and Swing Trading the Currency Market” kirjoittanut Kathy Lien. Tämä kirja käsittelee valuuttamarkkinoiden kaupankäyntiä ja sisältää tietoja erilaisista strategioista, joita voidaan käyttää lyhyen aikavälin sijoittamisessa.
 • The Intelligent Investor” kirjoittanut Benjamin Graham. Tämä kirja painottuu enemmän pitkän aikavälin sijoittamiseen, mutta sisältää tietoa myös lyhyen aikavälin sijoittamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä.
 • Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners” kirjoittanut Larry Harris. Tämä kirja on erittäin tekninen ja tieteellinen ja käsittelee eri sijoitusmarkkinoiden toimintaa ja kaupankäyntistrategioita.

Nämä lähteet tarjoavat hyvän perustan lyhyen aikavälin sijoittamiseen liittyvien käytäntöjen ja strategioiden ymmärtämiseen, mutta on hyvä muistaa, että sijoittamiseen liittyy aina riskiä. Varmista siis, että olet tehnyt taustatyön kunnolla ennen kuin aloitat sijoittamisen.

Mihin kuukauden aikaan kannattaa sijoittaa?

Usein kuulen kysymyksen ”mihin kuukauden aikaan kannattaa sijoittaa?” Yksinkertainen vastaus on, että eipä sillä kuukauden ajalla ole juurikaan merkitystä.

On kuitenkin olemassa erilaisia teorioita siitä, mihin aikaan vuodessa kannattaa sijoittaa. Yksi tunnettu teoria on ”Sell in May and go away” -teoria, jonka mukaan sijoittajien pitäisi myydä osakkeensa toukokuussa ja ostaa ne takaisin syyskuussa, sillä historiallisesti osakemarkkinat ovat olleet heikompia toukokuusta syyskuuhun verrattuna muihin kuukausiin.

Toinen teoria on ”January effect”, jonka mukaan rahoitusmarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua. Teorian mukaan arvopapereiden hinnat nousevat tammikuussa enemmän kuin muina kuukausina. Tämä kalenteri-ilmiö loisi sijoittajille mahdollisuuden ostaa osakkeita alhaisempaan hintaan ennen tammikuuta ja myydä ne niiden arvon nousun jälkeen. Kuten kaikki kalenterivaikutukset, jos ne pitävät paikkansa, se viittaisi siihen, että markkinat eivät ole tehokkaat, sillä markkinoiden tehokkuuden mukaan tämän vaikutuksen pitäisi hävitä.

Nämä teoriat eivät ole täydellisiä ja ne perustuvat historiallisiin tietoihin ja eivät takaa tulevaisuuden menestystä, ne on kuitenkin hyvä tietää, mutta ei niitä kannata täysin perustaa sijoituspäätöksiin. Markkinat ovat dynaamisia ja monet eri tekijät vaikuttavat niiden kehitykseen, kuten taloustilanne, poliittiset tapahtumat ja yritysten tulosodotukset. Lisäksi, sijoittamiseen liittyvät päätökset tulee tehdä huolellisen harkinnan jälkeen, eikä niitä tule tehdä pelkästään kuukauden tai vuodenajan perusteella.

Onko nyt hyvä aika sijoittaa? Pitkä vs lyhyt aikaväli

On vaikeaa sanoa, onko tällä hetkellä hyvä aika sijoittaa, sillä sijoittamiseen liittyy aina jonkin verran riskiä. Kuten aiemmin totesin, sijoitusmarkkinat ovat dynaamisia ja niiden kehitykseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten taloustilanne, poliittiset tapahtumat ja yritysten tulosodotukset.

Yleisesti katsottuna, jos uskot että talouden näkymät ovat positiiviset, voi olla hyvä aika sijoittaa pitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä sijoittaminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä markkinan kasvusta ja saada parempia tuottoja kuin sijoittaminen lyhyellä aikavälillä.

Lyhyen aikavälin sijoittaminen ei välttämättä ole niin taloudelliseen aikahorisonttiin sidoksissa. Se voi olla enemmän kiinni eri tekijöistä, kuten osakekurssin tai valuutan volatiliteetti ja suhdannetilanne.

Lopulta sijoittamiseen liittyvät päätökset tulee tehdä huolellisen harkinnan jälkeen ja huomioitavaa on se, että sijoitus ei ole aina kyse täsmällisestä ajankohdasta vaan enemmänkin siitä kuinka sijoittajan sijoitusfilosofia, tavoite ja riskinsietokyky täsmäävät kyseisellä sijoituskohteella.

Yhteenveto

Tiivistettynä, lyhyen aikavälin sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista johonkin sijoitustuotteeseen tai -instrumenttiin, jonka odotetaan tuottavan voittoa nopeasti, usein muutamassa päivässä tai viikossa. On monia eri vaihtoehtoja lyhyen aikavälin sijoittamisessa, kuten osakkeet, valuutat, futuurit ja optiot, ja kryptovaluutat. Riski tappioon on korkea näissä strategioissa ja niitä pidetään usein kokeneille sijoittajille suositeltavina. Älä siis lähde soitellen sijoittelemaan! On vaikeaa sanoa, onko tällä hetkellä hyvä aika sijoittaa, sillä sijoittamiseen liittyy aina jonkin verran riskiä.

On olemassa teorioita siitä, milloin kuukaudessa kannattaa sijoittaa, kuten ”Sell in May and go away” ja ”January effect” mutta ne perustuvat historiallisiin tietoihin ja eivät takaa tulevaisuuden menestystä. Markkinat ovat dynaamisia ja monet eri tekijät vaikuttavat niiden kehitykseen, ja sijoittamiseen liittyvät päätökset tulee tehdä huolellisen harkinnan jälkeen, eikä niitä tule tehdä pelkästään kuukauden tai kuukaudenajan perusteella.