Miksi sijoittaa rahastoon 2023

Sijoittaminen voi olla monimutkaista ja hämmentävää. Sijoitusvaihtoehtoja on monia, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat, kiinteistöt jne. Jos päätät sijoittaa omatoimisesti, on sinun tehtävänäsi valita sijoituskohteesi, seurata niiden kehitystä ja muuttaa sijoitusstrategiaasi ajan mittaan.

Toinen vaihtoehto sijoittajille on sijoittaa rahastoon. Voit edelleen kartuttaa varallisuuttasi sijoittamalla, mutta rahastonhoitaja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Jos olet utelias, miksi jotkut sijoittajat päättävät sijoittaa rahastoon sen sijaan, että valitsisivat omat osakkeensa, lue lisää ja tutustu sijoitusrahastojen yleisesti tunnettuihin hyötyihin.

Sivusto saattaa sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit on merkitty *-merkillä. 
kuvan henkilöt miettivät miksi sijoittaa rahastoon 2023
Rahastoon sijoittaminen voi kartuttaa varallisuutta

Rahastosijoittamisen hyödyt

Sijoittajilla on useita erityisiä syitä siihen, että he turvautuvat sijoitusrahastoihin sen sijaan, että he hoitaisivat omaa salkkuaan suoraan. Ensisijaiset syyt, joiden vuoksi yksityishenkilö voi valita sijoitusrahastot yksittäisten osakkeiden sijasta, ovat hajauttaminen, helppous ja alhaisemmat kustannukset. Suomessa rahastosijoittaminen on helppoa aloittaa esimerkiksi Nordnetissä.*

Muista kuitenkin, että sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Hajauttaminen

Sijoittaminen vain muutamaan osakkeeseen voi altistaa sinut niin sanotulle ”ylikeskittymiselle”. Kun yksi tai kaksi osaketta, jotka edustavat huomattavaa osaa säästöistäsi, laskevat, se voi vaikuttaa kohtuuttomasti sijoitustuloksiisi. Sijoitusrahastot auttavat tarjoamaan välitöntä hajautusta, koska ne sijoittavat kymmeniin tai joskus satoihin yksittäisiin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin.

Lisäksi historia on osoittanut, että suuret osakeryhmät kestävät markkinoiden heilahteluja yleensä paremmin kuin yksittäiset osakkeet. Esimerkiksi kun markkinat ovat epävakaat, yksi huonosti menestyvä osake voi tasoittua muiden saman indeksin hyvin menestyvien osakkeiden ansiosta, mikä voi auttaa pienentämään kokonaissalkkusi riskiä verrattuna siihen, että olisit sijoittanut vain yhteen osakkeeseen.

Pääsy eri markkinoille

Sijoittaminen eri omaisuuslajeihin ja maantieteellisiin alueisiin voi auttaa tarjoamaan nk. toisen tason hajautusta, koska niiden hinnat eivät yleensä liiku samassa tahdissa. Kun sijoitat vain yhteen markkinoiden osaan – esimerkiksi eurooppalaisiin teollisuusosakkeisiin – sinulla on suurempi riski, että kyseistä markkinaa ja toimialaa koskevat huonot uutiset heikentävät tulostasi. Saatat myös tarvita sijoitusta, jolla on salkussasi jokin erityinen tehtävä, kuten tulojen tuottaminen tai vakauden lisääminen markkinoiden vaikeina aikoina.

Sijoitusrahastot voivat tarjota pääsyn markkinoiden moniin eri osiin, jopa osakkeiden ja joukkovelkakirjojen laajojen omaisuusluokkien sisällä. Osakkeiden sisällä voit sijoittaa suuriin tai pieniin yrityksiin, kasvuun tai osinkojen maksuun keskittyviin yrityksiin sekä suurissa kehittyneissä tai kehittyvien markkinoiden maissa sijaitseviin yrityksiin. Joukkovelkakirjalainojen eri luokkiin kuuluvat yrityslainat, valtionlainat, kansainväliset joukkovelkakirjalainat ja jopa joukkovelkakirjalainat, jotka auttavat suojautumaan inflaatiolta.

Toisin sanoen, jos olet kiinnostunut sijoittamaan johonkin tiettyyn markkinasegmenttiin, sijoitusrahastot todennäköisesti kattavat sen.

Varojen ammattimainen hallinnointi

Sijoitusrahastojen tarjoaman hajautuksen jäljitteleminen vaatisi paljon aikaa ja vaivaa, sinun tulisi ostaa kaikki yhden sijoitusrahaston osakkeet tai muut arvopaperit. Saatat myös tuntea, että sinun on reagoitava markkinoiden jokaiseen käänteeseen, vaikka sinulla on vielä vuosia aikaa ennen kuin tarvitset rahaa, ja saattaisitkin olla parempi pysyä kurssilla.

https://images.unsplash.com/photo-1519085360753-af0119f7cbe7?ixlib=rb-4.0.3
Rahastonhoitaja hallinnoi varojasi ammattimaisesti

Sijoitusrahastojen hoitajat voivat tehdä suuren osan tästä työstä puolestasi. Koska he ostavat ja myyvät osakkeita ja muita arvopapereita suurina kokonaisuuksina, jolloin transaktiokustannukset ovat yleensä minimaaliset. Sijoitusten valinnassa heitä ohjaavat tarkat säännöt, joten he eivät ole alttiita samoille tunteiden aiheuttamille häiriöille kuin yksittäiset sijoittajat.

Joidenkin sijoittajien mielestä on myös helpompaa ostaa muutama osuus sijoitusrahastoista, jotka täyttävät heidän perussijoituskriteerinsä, kuin tutkia yrityksiä, joihin sijoittaa, ja ostaa suoraan niiden osakkeita. Sijoittajat käyttävät sijoitusrahastoja silloin, kun he haluavat jättää tutkimuksen ja päätöksenteon jonkun muun tehtäväksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että rahastonhoitaja auttaa määrittämään salkun varojen jakautumisen. Rahastonhoitajat omistavat koko uransa osakemarkkinoiden oppimiseen ja ymmärtämiseen, joten on usein helpompaa ja turvallisempaa luottaa heidän asiantuntemukseensa kuin yrittää opetella alaa itse.

Kustannukset

Useista suorista osakekaupoista aiheutuvat kustannukset voivat kasvaa nopeasti liian suuriksi. Osakkeen kurssinoususta saadut voitot voivat helposti mitätöityä osto- ja myyntikustannusten johdosta.

Sijoitusrahastossa kaupankäynnin kustannukset jakautuvat kaikille rahaston sijoittajille. Rahastoihin sijoittamalla pääset siis hyötymään mittakaavaeduista. Rahastoihin liittyvät kustannukset ovat usein alhaisemmat yksittäistä henkilöä kohden kuin jos kyseiset henkilöt ostaisivat sijoitukset itse.

Useimmilla rahastoja tarjoavilla yhtiöillä on sivustoillaan työkaluja, jotka auttavat löytämään salkkuusi sopivat sijoitusrahastot. Voit myös etsiä rahastoja, joita voi ostaa ilman transaktiopalkkiota, tai rahastoja, jotka veloittavat alhaisia hallinnointipalkkioita.

Miten valita juuri sinulle oikea rahasto

Kun etsit sinulle sopivaa sijoitusrahastoa, kannattaa ensin päättää, mikä kahdesta rahastotyypistä on tilanteesi kannalta järkevin. Passiivinen indeksirahasto vai aktiivisesti hallinoitu sijoitusrahasto.

Indeksirahastot ovat yleensä edullisempia, koska ne pyrkivät vain vastaamaan seuraamansa indeksin kehitystä ja koostuvat samoista sijoituksista, joita nykyiset markkinaindeksit, kuten suurten yhdysvaltalaisten yritysten Standard & Poor’s 500® -indeksi, sisältävät.

Aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot puolestaan tarjoavat mahdollisuuden tuottaa markkinoita paremmin, koska rahastonhoitajat valitsevat sijoitukset ja myös sen, milloin niitä ostetaan tai myydään. Koska ne ovat aktiivisesti hallinnoituja, ne ovat yleensä kalliimpia kuin indeksirahastot, ja vaikka ne pyrkivät tuottamaan paremmin kuin markkinat, ne voivat myös alisuorittaa.

Kun vertaat kahta samankaltaista sijoitusrahastoa keskenään, ota huomioon seuraavat tekijät:

Kustannukset
Vertaile rahastojen käyttökustannusten suhdelukuja – sitä, mitä rahasto veloittaa toimintakulujensa kattamiseksi. Muista lisäksi tarkistaa, onko rahastolla mahdollisesti kuluja – kertaluonteisia myyntipalkkioita – tai transaktiopalkkioita.

Suorituskyky
Vaikka historiallinen suorituskyky ei ole tae tulevista tuloksista, tarkastele, onko rahasto joko vastannut markkinoiden kehitystä (indeksirahastojen tapauksessa) tai tuottanut sitä paremmin (aktiivisesti hallinnoitujen sijoitusrahastojen tavoite).

Rahastonhoitajan kokemus
Rahastonhoitajilla, jotka ovat hoitaneet sijoittajien rahoja läpi markkinasyklien nousu- ja laskusuhdanteiden ajan, on yleensä paremmat menetelmät kurinalaisuuden ylläpitämiseksi kuohuvilla ja myrskyisillä markkinoilla. Tähän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos päätät sijoittaa aktiivisesti hoidetuihin rahastoihin.

Verot
Kun sijoitusrahasto myy sijoituksia, joiden hinta on noussut, se jakaa lopulta voiton sijoittajille, mikä voi vaikuttaa mahdollisesti maksettaviin myyntivoittoveroihin. Voit vertailla kunkin rahaston verokustannussuhteita nähdäksesi, kuinka paljon verot pienentävät sen tuottoa. Rahastoihin liittyvistä veroista löydät kattavan tietopaketin verohallinnon verkkosivuilta

Yhteenveto

Sijoittaminen rahastoihin tarjoaa sijoittajille useita etuja. Yksi tärkeimmistä eduista on se, että se mahdollistaa salkun hajauttamisen, sillä sijoitusrahastot sijoittavat yleensä erilaisiin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja muihin arvopapereihin. Tämä auttaa hajauttamaan riskiä ja vähentää yhden sijoituskohteen heikomman tuloksen vaikutusta.

Rahastoja hoidetaan ammattimaisesti, pääset hyötymään ammattilaisten asiantuntemuksesta ja tiedoista sijoitusten valinnassa.

Sijoitusrahastot tarjoavat myös likviditeettiä, sillä osuuksia voidaan helposti ostaa ja myydä avoimilla markkinoilla. Ne tarjoavat myös piensijoittajille helpon tavan sijoittaa monipuoliseen arvopaperisalkkuun, sillä vähimmäissijoitus on yleensä pieni.

Usein kysyttyä

Ovatko rahastot hyvä sijoitus?

Sijoitusrahastot ovat hyvä sijoitus sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa salkkujaan. Sen sijaan, että sijoittaisit yhteen yritykseen tai toimialaan, sijoitusrahasto sijoittaa eri arvopapereihin ja pyrkii näin minimoimaan salkkusi riskin.

Mitkä ovat sijoitusrahastojen haitat?

Sijoitusrahastot vievät sijoittajalta määräysvallan – sen sijaan, että valitsisit yritykset, joihin haluat sijoittaa, joudut usein tyytymään siihen, mikä on rahastonhoitajan mielestä parasta. Sijoitusrahastoihin liittyy myös usein jatkuvia hallinnointipalkkioita, mikä voi syödä sijoitusten tuottopotentiaalia.

Onko rahastoissa riskiä?

Kuten kaikki muutkin arvopaperit, sijoitusrahastot ovat sijoituksia, jotka voivat tuottaa tappiota. Sijoitusrahastojen tavoitteena on kuitenkin vähentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, joten ne voivat olla vähemmän riskialttiita kuin muuntyyppiset sijoitukset, mm. hajauttamisen vuoksi.