Varaston kiertonopeus – Mikä se on ja miten se lasketaan?

Mikä on varaston kiertonopeus?

Varaston kiertonopeus eli varaston kiertonopeussuhde kertoo, kuinka monta kertaa yritys myy ja korvaa tavaravarastonsa tietyn ajanjakson aikana. Siinä otetaan huomioon myytyjen tavaroiden kustannukset suhteessa keskimääräiseen varastoon vuoden tai tietyn ajanjakson aikana.

Korkea varaston kiertonopeus tarkoittaa yleensä sitä, että tavarat myydään nopeammin, ja alhainen kiertonopeus kertoo heikosta myynnistä ja ylimääräisistä varastoista, mikä voi olla yritykselle ongelmallista.

Varaston kiertonopeutta voidaan verrata historiallisiin kiertonopeussuhteisiin, suunniteltuihin suhdelukuihin ja toimialan keskiarvoihin kilpailukyvyn ja toimialan sisäisen suorituskyvyn arvioimiseksi. Varastojen kiertonopeus voi vaihdella merkittävästi toimialoittain.

Miten lasketaan varaston kiertonopeus?

Varaston kiertonopeus = (Myytyjen tuotteiden hankintameno)/(Keskimääräinen varaston arvo).

Esim:

Peten tuotanto Oy:n kuluvan vuoden myytyjen tuotteiden kustannukset ovat 5 miljoonaa euroa. Yrityksen alkuvaraston hankintameno oli 600 000 euroa ja loppuvaraston hankintameno 400 000 euroa. Kun otetaan huomioon varastosaldot, vuoden keskimääräinen varastokustannus on 500 000 euroa. Näin ollen varaston arvioidaan kiertävän 10 kertaa vuodessa.

Mikä on myytyjen tuotteiden hankintameno?

Myytyjen tuotteiden hankintameno on tuotteen välittömästä valmistuksesta aiheutuva kulu, joka sisältää siihen käytetyt raaka-aineet ja työvoimakustannukset. Jälleenmyyjien tapauksessa syntyneet kustannukset ovat kuitenkin yleensä valmiiden tuotteiden hankintakustannukset (sekä mahdolliset toimituskulut), jonka jälleenmyyntiä harjoittava yritys maksaa valmistajalle tai toimittajalle.

Molemmissa yritystyypeissä myytyjen tavaroiden kustannukset määritetään asianmukaisesti käyttämällä yrityksen omistajan ylläpitämää varastotiliä tai luetteloa raaka-aineista tai ostetuista tavaroista.

Mikä on keskimääräinen varaston arvo?

Keskimääräinen varasto on tavarakokonaisuuden keskimääräinen kustannus kahden tai useamman määrätyn ajanjakson aikana. Siinä otetaan huomioon alkuvaraston saldo tilikauden alussa sekä saman vuoden loppuvaraston saldo.

Nämä kaksi saldoa jaetaan sitten puoliksi, jotta saadaan myynnin tuloksena syntyvä tavaroiden keskimääräinen hankintameno.

Keskimääräistä vaihto-omaisuutta ei tarvitse laskea vuositasolla, vaan se voidaan laskea kuukausittain tai neljännesvuosittain sen mukaan, mitä erityistä analyysia tarvitaan vaihto-omaisuustilin arvioimiseksi.

Mikä on paras varaston kiertonopeus?

Yleisesti ottaen mitä korkeampi tunnusluku on, sitä parempi, sillä se on useimmiten osoitus vahvasta myynnistä. Pienempi suhdeluku voi viitata heikkoon myyntiin ja/tai tavaroiden vähenevään markkinakysyntään.

Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi kalliilla tavaroilla on yleensä alhainen varaston kiertonopeus. Maanviljelijän ei tarvitse ostaa uutta traktoria vuosittain, eivätkä useimmat ihmiset osta design-koruja hetken mielijohteesta.

Liian korkea suhdeluku on kuitenkin itsetuhoinen. Se voi tarkoittaa, että yrityksesi ei osta riittävästi varastoa myynnin tukemiseksi. Tai sitten et ehkä saavuta niin paljon voittoa kuin voisit – tarkista, voisiko hinnoittelun nostaminen vakauttaa suhdelukua ja parantaa samalla yksikkökatetta.

Varaston kiertonopeuden merkitys yritykselle

Yksi tapa arvioida liiketoiminnan suorituskykyä on tietää, kuinka nopeasti varasto myydään, kuinka tehokkaasti se vastaa markkinoiden kysyntään ja miten sen myynti on verrannollinen muihin tuotteisiin luokassaan. Yritykset luottavat varaston kiertonopeuteen arvioidessaan tuotteiden tehokkuutta, koska tuotteet ovat yrityksen ensisijainen tulonlähde.

Korkeampi varaston kiertonopeus on suotuisa, koska se merkitsee tuotteen markkinakelpoisuutta ja pienempiä varastointikustannuksia, kuten vuokria, yleiskustannuksia, vakuutuksia ja muita varastossa pidettävien tavaroiden ylläpitokustannuksia.

Varaston kiertonopeuden tarkastelun toinen tarkoitus on verrata yritystä muihin saman toimialan yrityksiin. Yritykset arvioivat toimintansa tehokkuutta sen perusteella, onko niiden varaston kiertonopeus samaa tasoa tai ylittääkö se toimialan standardien mukaisen keskimääräisen vertailuarvon.

Varaston hidas kierto voi olla osoitus tiettyjen tuotteiden vähentyneestä markkinakysynnästä, mikä voi auttaa yritystä päättämään hinnoittelun muuttamisesta, tarjoamaan kannustimia varaston nopeampaan tyhjentämiseen tai muuttamaan tulevaisuudessa myytäväksi tarjottavien tuotteiden yhdistelmää. Nämä kaikki ovat tärkeitä päätöksiä – jotta yritys pysyisi taloudellisesti terveenä ja kilpailukykyisenä, sen on pidettävä tuotevalikoimansa linjassa asiakkaiden kysynnän kanssa.