Lohkoketju

Miten Lohkoketju toimii? Lohkoketju on järjestelmä, joka käyttää lohkoja tallentamaan ja jakamaan tietoja. Lohkoilla on kaksi tärkeää ominaisuutta: ne ovat yhteydessä toisiinsa ja ne ovat immuuneja muutoksille. Lohkojen välillä on yhteys, joka on luotu kryptografisella algoritmilla. Tämä algoritmi luo jokaiselle lohkolle uniikin tunnisteen, joka on yhdistetty edelliseen lohkoon. Tämän tunnisteen avulla voidaan varmistaa, että lohko … Lue lisää

Konossementti

Mitä tarkoittaa Konossementti? Konossementti on laillinen dokumentti, joka todistaa, että tietty tavara on luovutettu tietylle henkilölle tai yritykselle. Se on yleensä kirjallinen todistus, joka vahvistaa, että tavara on toimitettu ja vastaanottajan on vastaanotettava se. Konossementti on yleensä laadittu tavaran lähettäjän ja vastaanottajan välillä ja se sisältää yleensä tietoja tavaran lähettäjästä, vastaanottajasta, tavaran tyypistä ja määrästä … Lue lisää

Beeta

Miten tunnistaa hyvä osake? Hyvän osakkeen tunnistamiseksi on tärkeää tutkia yrityksen taloudellista tilannetta ja historiaa. Yrityksen tuloslaskelma ja tase ovat hyviä aloituspisteitä. On tärkeää tarkastella yrityksen tuloslaskelmaa ja tarkastella, kuinka paljon yritys tuottaa voittoa ja kuinka paljon se maksaa veroja. On myös tärkeää tarkastella yrityksen taseen saldot ja tarkastella, kuinka paljon yritys on velkaa ja … Lue lisää

Berkshire Hathaway

What exactly does Berkshire Hathaway do? Berkshire Hathaway is a multinational conglomerate holding company headquartered in Omaha, Nebraska. It is one of the largest companies in the world, with a market capitalization of over $500 billion. The company is primarily engaged in the insurance, finance, and investment businesses, but also has a wide range of … Lue lisää

Tekoäly

Miksi tekoäly on syntynyt? Tekoäly on syntynyt tarpeesta löytää ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, joita ihmiset eivät voi ratkaista tai ratkaista tehokkaasti. Tekoäly on kehittynyt vuosien varrella, ja se on nykyään käytössä monissa eri aloilla, kuten kaupankäynnissä, lääketieteessä, liikenteessä ja palveluissa. Tekoäly voi auttaa ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, joita ihmiset eivät voi ratkaista tai ratkaista tehokkaasti. Tekoäly voi … Lue lisää

Varianssin analyysi

Mihin varianssianalyysi perustuu? Varianssianalyysi perustuu tilastolliseen testiin, joka käyttää varianssia kuvaamaan eroja kahden tai useamman ryhmän välillä. Testi vertaa kahden tai useamman ryhmän keskiarvoja ja mittaa, kuinka paljon ne poikkeavat toisistaan. Testi voi osoittaa, onko ero ryhmien välillä merkittävä vai ei. Varianssianalyysi on yksi yleisimmistä tilastollisista testeistä, ja se on erityisen hyödyllinen, kun tutkitaan, vaikuttavatko … Lue lisää

Hankinta

Milloin hankintalaki tuli voimaan? Hankintalaki tuli voimaan 1.7.2018. Se on uusi laki, joka korvaa aiemman hankintalain ja korvaa myös EU:n hankintadirektiivin. Laki säätelee julkisten hankintojen toteuttamista ja tarkoittaa, että julkiset hankinnat on tehtävä avoimesti, läpinäkyvästi ja tasapuolisesti. Laki sisältää myös säännöksiä, jotka koskevat hankintojen kilpailuttamista, tarjousten arviointia ja hankintasopimusten tekemistä. Laki sisältää myös säännöksiä, jotka … Lue lisää

Miksi maat eivät kuulu EU

Miksi Islanti ei kuulu EU? Islanti ei kuulu EU:hen, koska se ei ole jäsenvaltio. Islanti on itsenäinen valtio, joka on ollut itsenäinen vuodesta 1918. Islanti on kuitenkin ollut Euroopan talousalueen (ETA) jäsen vuodesta 1994. ETA:n jäsenvaltiot voivat vapaasti vaihtaa tavaroita ja palveluita toistensa kanssa, ja Islanti on hyötynyt tästä. Islanti on kuitenkin ollut kiinnostunut liittymään … Lue lisää

Lohkoketju

Lohkoketju on yksi viime vuosikymmenen suurimmista teknologiatarinoista. Kaikki tuntuvat puhuvan siitä, mutta pintakeskustelun alla ei aina ole selvää käsitystä siitä, mikä lohkoketju on tai miten se toimii. Lohkoketjun perusajatus on sen läpitunkemattomuuden maineesta huolimatta melko yksinkertainen. Ja sillä on suuri potentiaali muuttaa toimialoja alhaalta ylöspäin. Mikä on Blockchain? Lohkoketju on teknologia, joka mahdollistaa tiedon turvallisen … Lue lisää

5 faktaa annuiteettilainoista: Annuiteetti kaava, hyödyt ja heikkoudet

Annuiteettilainan määritelmä Annuiteettilaina on eräänlainen laina, jonka vakuutena on annuiteettisopimus. Lainan ottaa tyypillisesti annuiteetin haltija, ja sitä käytetään kertasumman maksamiseen vastineeksi osasta annuiteettimaksuista. Laina maksetaan yleensä takaisin tietyssä ajassa korkoineen. Tässä artikkelissa opastetaan annuiteetti kaavan käyttö ja perehdytään annuiteettilainojen hyötyihin ja riskeihin. Annuiteetti on sarja maksuja, jotka suoritetaan säännöllisin väliajoin tietyn ajanjakson aikana. Sitä käytetään … Lue lisää